Histereza w ESPHome na esp8266/32

Witajcie potrzebuję pomocy osób które zajmują się C++ lub ogarniają dobrze ESP Home. opis poniżej skryptu.

- platform: template
  name: "Temp_Max"
  id: Temp_Max
  lambda: |-
   if (id(PC_W).state > 500) {    
   return id(WP).state;
   } else {
    return id(Temp_Max).state;
   }
  unit_of_measurement: "°C"
  update_interval: 60s
  filters:
   - delta: 1.0

script:
  id: reset_temp_max_if_wp_colder
  mode: queued
  then:
   - if:
     condition:
      lambda: |-
        return (id(Temp_Max).state - id(WP).state >= 1);
     then:
      - switch.turn_on: relay0
      - lambda: |-
        id(Temp_Max).publish_state(id(WP).state);

działanie jego ma być następujące.
po przekroczeniu przez czujnik PC_W (pzem licznik pradu) >500
zwracana jest aktualna temperatura czujnika WP
Jeśli nie to ostatnia najwyższa temperatura czujnika Temp_Max ale zawsze nie mniejsza niż ostatnia najwyższa.
Skrypt ma badać różnicę między Temp_Max a WP i jeśli jest większa od 1 to ma włączyć przekaźnik . Niestety nie działa to dobrze czasami zapamiętuje Temp_Max a czasami nie ( rzadziej nie). Ostatnia linijka to taki jak by reset gdy wszystko zostanie spełnione i wykonane to Temp_Max startuje od nowa zgodnie z temperaturą czujnika WP