Home assistant i falownik sofarsolar

Mozesz pokazac swoj config

Nie mogę, nie mam tego sprzętu.

Też mam falownik ktl-3ph. Udało Ci się pobrać dane przez rs485? Zastanawiam się czy jest sens w ogóle zaczynać próby.

Tak, dzisiaj po kilku dniach walki zaczelo dzialac

Udało się komuś dodać produkcję do Dashboard energia? U mnie nie ma encji w rozwijanym menu

troche z tym walczylem ale juz jesprawie ok podaje swoj yaml

esphome:
 name: $devicename
 platform: ESP8266
 board: esp01_1m
 board_flash_mode: dout

logger:
  level: INFO
  baud_rate: 0
  
uart:
 id: mod_bus
 tx_pin: 1
 rx_pin: 3
 baud_rate: 9600
 stop_bits: 1

modbus:
 id: mod_bus_sofar

modbus_controller:
 - id: sofarsolar
  address: 0x01
  modbus_id: mod_bus_sofar
  update_interval: 10s

text_sensor:
 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Status
  id: inverter_status
  register_type: holding
  address: 0x0404
  response_size: 2
  lambda: |-
   auto z = "Unknown";
   char d = data[item->offset+1];
   if (d == 0) z = "Wait";
   else if (d == 1) z = "Check";
   else if (d == 2) z = "Normal";
   else if (d == 3) z = "Fault";
   else if (d == 4) z = "Permanent";
   return {z};

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Fault Message
  id: inverter_fault_message
  register_type: holding
  address: 0x0405
  response_size: 10
  lambda: |-
   std::string z = "";
   int idx = item->offset;
   //byte[0]
   if ((data[idx] & 0x1) != 0) z += "GridOVP,";
   if ((data[idx] & 0x2) != 0) z += "GridUVP,";
   if ((data[idx] & 0x4) != 0) z += "GridOFP,";
   if ((data[idx] & 0x8) != 0) z += "GridUFP,";
   if ((data[idx] & 0x10) != 0) z += "PVUVP,";
   if ((data[idx] & 0x20) != 0) z += "GridLVRT,";
   if ((data[idx] & 0x40) != 0) z += "reserve-ID7,";
   if ((data[idx] & 0x80) != 0) z += "reserve-ID8,";
   //byte[1]
   idx++;
   if ((data[idx] & 0x1) != 0) z += "PVOVP,";
   if ((data[idx] & 0x2) != 0) z += "IpvUnbalance,";
   if ((data[idx] & 0x4) != 0) z += "PvConfigSetWrong,";
   if ((data[idx] & 0x8) != 0) z += "GFCIFault,";
   if ((data[idx] & 0x10) != 0) z += "PhaseSequenceFault,";
   if ((data[idx] & 0x20) != 0) z += "HwBoostOCP,";
   if ((data[idx] & 0x40) != 0) z += "HwAcOCP,";
   if ((data[idx] & 0x80) != 0) z += "AcRmsOCP,";
   //byte[2]
   idx++;
   if ((data[idx] & 0x1) != 0) z += "HwADFaultIGrid,";
   if ((data[idx] & 0x2) != 0) z += "HwADFaultDCI,";
   if ((data[idx] & 0x4) != 0) z += "HwADFaultVGrid,";
   if ((data[idx] & 0x8) != 0) z += "GFCIDeviceFault,";
   if ((data[idx] & 0x10) != 0) z += "MChip_Fault,";
   if ((data[idx] & 0x20) != 0) z += "HwAuxPowerFault,";
   if ((data[idx] & 0x40) != 0) z += "BusVoltZeroFault,";
   if ((data[idx] & 0x80) != 0) z += "IacRmsUnbalance,";
   //byte[3]
   idx++;
   if ((data[idx] & 0x1) != 0) z += "BusUVP,";
   if ((data[idx] & 0x2) != 0) z += "BusOVP,";
   if ((data[idx] & 0x4) != 0) z += "VbusUnbalance,";
   if ((data[idx] & 0x8) != 0) z += "DciOCP,";
   if ((data[idx] & 0x10) != 0) z += "SwOCPInstant,";
   if ((data[idx] & 0x20) != 0) z += "SwBOCPInstant,";
   if ((data[idx] & 0x40) != 0) z += "reserved-ID31,";
   if ((data[idx] & 0x80) != 0) z += "reserved-ID32,";
   //byte[4]
   idx++;
   if (data[idx] != 0) z += "reserved-ID33~40,";
   //byte[5]
   idx++;
   if (data[idx] != 0) z += "reserved-ID41~48,";
   //byte[6]
   idx++;
   if ((data[idx] & 0x1) != 0) z += "ConsistentFault_VGrid,";
   if ((data[idx] & 0x2) != 0) z += "ConsistentFault_FGrid,";
   if ((data[idx] & 0x4) != 0) z += "ConsistentFault_DCI,";
   if ((data[idx] & 0x8) != 0) z += "ConsistentFault_GFCI,";
   if ((data[idx] & 0x10) != 0) z += "SpiCommLose,";
   if ((data[idx] & 0x20) != 0) z += "SciCommLose,";
   if ((data[idx] & 0x40) != 0) z += "RelayTestFail,";
   if ((data[idx] & 0x80) != 0) z += "PvIsoFault,";
   //byte[7]
   idx++;
   if ((data[idx] & 0x1) != 0) z += "OverTempFault_Inv,";
   if ((data[idx] & 0x2) != 0) z += "OverTempFault_Boost,";
   if ((data[idx] & 0x4) != 0) z += "OverTempFault_Env,";
   if ((data[idx] & 0x8) != 0) z += "PEConnectFault,";
   if ((data[idx] & 0x10) != 0) z += "reserved-ID61,";
   if ((data[idx] & 0x20) != 0) z += "reserved-ID62,";
   if ((data[idx] & 0x40) != 0) z += "reserved-ID63,";
   if ((data[idx] & 0x80) != 0) z += "reserved-ID64,";
   //byte[8]
   idx++;
   if ((data[idx] & 0x1) != 0) z += "unrecoverHwAcOCP,";
   if ((data[idx] & 0x2) != 0) z += "unrecoverBusOVP,";
   if ((data[idx] & 0x4) != 0) z += "unrecoverIacRmsUnbalance,";
   if ((data[idx] & 0x8) != 0) z += "unrecoverIpvUnbalance,";
   if ((data[idx] & 0x10) != 0) z += "unrecoverVbusUnbalance,";
   if ((data[idx] & 0x20) != 0) z += "unrecoverOCPInstant,";
   if ((data[idx] & 0x40) != 0) z += "unrecoverPvConfigSetWrong,";
   if ((data[idx] & 0x80) != 0) z += "reserved-ID72,";
   //byte[9]
   idx++;
   if ((data[idx] & 0x1) != 0) z += "reserved-ID73,";
   if ((data[idx] & 0x2) != 0) z += "unrecoverIPVInstant,";
   if ((data[idx] & 0x4) != 0) z += "unrecoverWRITEEEPROM,";
   if ((data[idx] & 0x8) != 0) z += "unrecoverREADEEPROM,";
   if ((data[idx] & 0x10) != 0) z += "unrecoverRelayFail,";
   if ((data[idx] & 0x20) != 0) z += "reserved-ID78,";
   if ((data[idx] & 0x40) != 0) z += "reserved-ID79,";
   if ((data[idx] & 0x80) != 0) z += "reserved-ID80,";
   if(z.length() > 0){
    z.pop_back();
   }
   return {z};

sensor:
 - platform: wifi_signal
  id: inverter_wifi_signal
  name: ${friendly_name} WiFi Signal
  update_interval: 60s

 - platform: uptime
  id: inverter_uptime
  name: ${friendly_name} Uptime
  filters:
   - lambda: return x / 60.0;
  unit_of_measurement: minutes

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} DC1 Voltage
  id: inverter_dc_v1
  register_type: holding
  address: 0x0584
  unit_of_measurement: "V"
  icon: "mdi:alpha-v-circle-outline"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 1
  filters:
   - multiply: 0.1

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} DC1 Current
  id: inverter_dc_c1
  register_type: holding
  address: 0x0585
  unit_of_measurement: "A"
  icon: "mdi:alpha-a-circle-outline"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 2
  filters:
   - multiply: 0.01

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} DC2 Voltage
  id: inverter_dc_v2
  register_type: holding
  address: 0x0587
  unit_of_measurement: "V"
  icon: "mdi:alpha-v-circle-outline"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 1
  filters:
   - multiply: 0.1

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} DC2 Current
  id: inverter_dc_c2
  register_type: holding
  address: 0x0588
  unit_of_measurement: "A"
  icon: "mdi:alpha-a-circle-outline"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 2
  filters:
   - multiply: 0.01

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} DC1 Power
  id: inverter_dc_power1
  register_type: holding
  address: 0x0586
  unit_of_measurement: "W"
  device_class: "power"
  value_type: U_WORD
  filters:
   - multiply: 10

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} DC2 Power
  id: inverter_dc_power2
  register_type: holding
  address: 0x0589
  unit_of_measurement: "W"
  device_class: "power"
  value_type: U_WORD
  filters:
   - multiply: 10

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} AC Power
  id: inverter_ac_power
  register_type: holding
  address: 0x0485
  unit_of_measurement: "W"
  device_class: "power"
  value_type: U_WORD
  filters:
   - multiply: 10

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} AC Reactive Power
  id: inverter_ac_reactive_power
  register_type: holding
  address: 0x0486
  unit_of_measurement: "Var"
  device_class: "power"
  value_type: S_WORD
  filters:
   - multiply: 10

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} AC Freq
  id: inverter_ac_freq
  register_type: holding
  address: 0x0484
  unit_of_measurement: "Hz"
  icon: "mdi:current-ac"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 2
  filters:
   - multiply: 0.01

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} AC1 Voltage
  id: inverter_ac_v1
  register_type: holding
  address: 0x048d
  unit_of_measurement: "V"
  icon: "mdi:alpha-v-circle-outline"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 1
  filters:
   - multiply: 0.1

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} AC1 Current
  id: inverter_ac_c1
  register_type: holding
  address: 0x048e
  unit_of_measurement: "A"
  icon: "mdi:alpha-a-circle-outline"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 2
  filters:
   - multiply: 0.01

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} AC2 Voltage
  id: inverter_ac_v2
  register_type: holding
  address: 0x0498
  unit_of_measurement: "V"
  icon: "mdi:alpha-v-circle-outline"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 1
  filters:
   - multiply: 0.1

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} AC2 Current
  id: inverter_ac_c2
  register_type: holding
  address: 0x0499
  unit_of_measurement: "A"
  icon: "mdi:alpha-a-circle-outline"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 2
  filters:
   - multiply: 0.01

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} AC3 Voltage
  id: inverter_ac_v3
  register_type: holding
  address: 0x04a3
  unit_of_measurement: "V"
  icon: "mdi:alpha-v-circle-outline"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 1
  filters:
   - multiply: 0.1

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} AC3 Current
  id: inverter_ac_c3
  register_type: holding
  address: 0x04a4
  unit_of_measurement: "A"
  icon: "mdi:alpha-a-circle-outline"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 2
  filters:
   - multiply: 0.01

# - platform: modbus_controller
#  modbus_controller_id: sofarsolar
#  name: ${friendly_name} Energy total
#  id: inverter_energy_total
#  register_type: holding
#  address: 0x068f
#  unit_of_measurement: "kWh"
#  device_class: "energy"
#  value_type: U_DWORD

# - platform: modbus_controller
#  modbus_controller_id: sofarsolar
#  name: ${friendly_name} Energy generation time total
#  id: inverter_energy_generation_time_total
#  register_type: holding
#  address: 0x0689
#  unit_of_measurement: "h"
#  value_type: U_DWORD

# - platform: modbus_controller
#  modbus_controller_id: sofarsolar
#  name: ${friendly_name} Energy today
#  id: inverter_energy_today
#  register_type: holding
#  address: 0x0019
#  unit_of_measurement: "kWh"
#  device_class: "energy"
#  value_type: U_WORD
#  accuracy_decimals: 2
#  filters:
#   - multiply: 0.01

# - platform: modbus_controller
#  modbus_controller_id: sofarsolar
#  name: ${friendly_name} Energy generation time today
#  id: inverter_energy_generation_time_today
#  register_type: holding
#  address: 0x0685
#  unit_of_measurement: "min"
#  value_type: U_WORD

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} PV Generation today
  id: inwerter_PV_generation_today
  register_type: holding
  address: 0x0685
  icon: "mdi:solar-power"
  device_class: "energy"
  state_class: "total_increasing"
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 3
  filters:
   - multiply: 0.01

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} PV Generation total
  id: inwerter_PV_generation_total
  register_type: holding
  address: 0x0687
  icon: "mdi:solar-power"
  device_class: "energy"
  state_class: "total_increasing"
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 3
  filters:
   - multiply: 0.1

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Load consumption today
  id: inwerter_Load_consumption_today
  register_type: holding
  address: 0x0689
  icon: "mdi:lightning-bolt-outline"
  device_class: "energy"
  state_class: "total_increasing"
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 3
  filters:
   - multiply: 0.01

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Load consumption total
  id: inwerter_Load_consumption_total
  register_type: holding
  address: 0x068B
  icon: "mdi:lightning-bolt-outline"
  device_class: "energy"
  state_class: "total_increasing"
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 3
  filters:
   - multiply: 0.1

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Daily Energy Bought
  id: inwerter_daily_energy_bought
  register_type: holding
  address: 0x068D
  icon: "mdi:transmission-tower-export"
  device_class: "energy"
  state_class: "total_increasing"
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 3
  filters:
   - multiply: 0.01

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Total Energy Bought
  id: inwerter_total_energy_bought
  register_type: holding
  address: 0x068F
  icon: "mdi:transmission-tower-export"
  device_class: "energy"
  state_class: "total_increasing"
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 3
  filters:
   - multiply: 0.1

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Daily Energy Sold
  id: inwerter_daily_energy_sold
  register_type: holding
  address: 0x0691
  icon: "mdi:transmission-tower-import"
  device_class: "energy"
  state_class: "total_increasing"
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 3
  filters:
   - multiply: 0.01

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Total Energy Sold
  id: inwerter_total_energy_sold
  register_type: holding
  address: 0x0693
  icon: "mdi:transmission-tower-import"
  device_class: "energy"
  state_class: "total_increasing"
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 3
  filters:
   - multiply: 0.1

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Daily Battery Charge
  id: inwerter_daily_battery_charge
  register_type: holding
  address: 0x0695
  icon: "mdi:battery-plus"
  device_class: "energy"
  state_class: "total_increasing"
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 3
  filters:
   - multiply: 0.01

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Total Battery Charge
  id: inwerter_total_battery_charge
  register_type: holding
  address: 0x0697
  icon: "mdi:battery-plus"
  device_class: "energy"
  state_class: "total_increasing"
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 3
  filters:
   - multiply: 0.1

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Daily Battery Discharge
  id: inwerter_daily_battery_discharge
  register_type: holding
  address: 0x0699
  icon: "mdi:battery-minus"
  device_class: "energy"
  state_class: "total_increasing"
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 3
  filters:
   - multiply: 0.01

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Total Battery Discharge
  id: inwerter_total_battery_discharge
  register_type: holding
  address: 0x069B
  icon: "mdi:battery-minus"
  device_class: "energy"
  state_class: "total_increasing"
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 3
  filters:
   - multiply: 0.1

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Temprature module
  id: inverter_temp_module
  register_type: holding
  address: 0x0420
  unit_of_measurement: "°C"
  device_class: "temperature"
  value_type: U_WORD

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Temprature inverter
  id: inverter_temp_inverter
  register_type: holding
  address: 0x0418
  unit_of_measurement: "°C"
  device_class: "temperature"
  value_type: U_WORD

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Bus voltage
  id: inverter_bus_voltage
  register_type: holding
  address: 0x001D
  unit_of_measurement: "V"
  icon: "mdi:alpha-v-circle-outline"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 1
  filters:
   - multiply: 0.1

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Battery Power
  id: inverter_battery_power
  register_type: holding
  address: 0x0606
  device_class: "power"
  unit_of_measurement: "W"
  icon: "mdi:battery-charging"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 1
  filters:
   - multiply: 10

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Battery SOC
  id: inverter_battery_soc
  register_type: holding
  address: 0x0608
  device_class: "battery"
  unit_of_measurement: "%"
  icon: "mdi:battery"
  value_type: U_WORD

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Battery SOH
  id: inverter_battery_soh
  register_type: holding
  address: 0x0609
  device_class: "battery"
  unit_of_measurement: "%"
  icon: "mdi:battery"
  value_type: U_WORD

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Battery Current
  id: inverter_battery_current
  register_type: holding
  address: 0x0605
  device_class: "current"
  unit_of_measurement: "A"
  icon: "mdi:current-dc"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 2
  filters:
   - multiply: 0.01

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Battery Voltage
  id: inverter_battery_voltage
  register_type: holding
  address: 0x0604
  device_class: "voltage"
  unit_of_measurement: "V"
  icon: "mdi:battery"
  value_type: U_WORD
  accuracy_decimals: 1
  filters:
   - multiply: 0.1

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} Battery Temperature
  id: inverter_battery_temperature
  register_type: holding
  address: 0x0607
  device_class: "temperature"
  unit_of_measurement: "C"
  icon: "mdi:battery"
  value_type: U_WORD

 - platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: sofarsolar
  name: ${friendly_name} "Battery Number of Cycles"
  id: inverter_battery_number_of_cycles
  register_type: holding
  address: 0x060a
  device_class: ""
  unit_of_measurement: "cycle"
# Basic switch to allow you to restart the device remotely

switch:
 - platform: restart
  name: ${friendly_name} Restart

binary_sensor:
 - platform: status
  name: ${friendly_name} Status

wpis dotyczy invertera HYD 10 ktl

Dla mnie za duży plik:
“ERROR Error binary size: Error: ESP does not have enough space to store OTA file. Please try flashing a minimal firmware (remove everything except ota)”

Masz to na jakiej płytce wgrane?

mam to na wemosie ale przez ota tego nie wgrasz tylko po kabelku

1 Like

Zaraz zaraz, skompilowałem z czystej ciekawości i na płytkach z 4MB flasha (np. D1 mini) powinno wchodzić “z palcem w tyłku” - trzeba tylko zmienić definicję z ESP-01s (1MB czyli te esp01_1m) na definicję naprawdę używanej płytki z 4MB (np. dla D1 mini d1_mini).

Uwaga

 1. definicja ma się zgadzać z użytą płytką!
 2. uboga krewna czyli D1 mini lite ma 1MB, natomiast “wypas” D1 mini pro ma 16GB, ale powszechnie używane klony D1 mini mają 4MB jak oryginał.
 3. dla płytek, na których się zmieści wersja z OTA i tak pierwsze flashowanie po kabelku, no i trzeba włączyć dyrektywę ota:
Linking /data/aaa/.pioenvs/aaa/firmware.elf
RAM:  [======  ] 57.4% (used 46992 bytes from 81920 bytes)
Flash: [=======  ] 65.7% (used 686661 bytes from 1044464 bytes)

Mam taki problem, udało mi się uruchomić ESP32 + konwerter i podałączyć do Sofara HYD15KTL - 3PH ale mam takie błędy na modbusie:

[modbus:108]: Modbus CRC Check failed! C1CD!=00
[22:38:44][W][modbus_controller:113]: Duplicate modbus command found: type=0x3 address=29 count=1
[22:38:44][W][modbus_controller:113]: Duplicate modbus command found: type=0x3 address=1028 count=6
[22:38:44][W][modbus_controller:113]: Duplicate modbus command found: type=0x3 address=1048 count=1
[22:38:44][W][modbus_controller:113]: Duplicate modbus command found: type=0x3 address=1056 count=1
[22:38:44][W][modbus_controller:113]: Duplicate modbus command found: type=0x3 address=1156 count=3
[22:38:44][W][modbus_controller:113]: Duplicate modbus command found: type=0x3 address=1165 count=2
[22:38:44][W][modbus_controller:113]: Duplicate modbus command found: type=0x3 address=1176 count=2
[22:38:44][W][modbus_controller:113]: Duplicate modbus command found: type=0x3 address=1677 count=1
[22:38:44][W][modbus_controller:113]: Duplicate modbus command found: type=0x3 address=1679 count=1
[22:38:44][W][modbus_controller:113]: Duplicate modbus command found: type=0x3 address=1681 count=1
[22:38:44][W][modbus_controller:113]: Duplicate modbus command found: type=0x3 address=1683 count=1
[22:38:44][W][modbus_controller:113]: Duplicate modbus command found: type=0x3 address=1685 count=1
[22:38:44][W][modbus_controller:113]: Duplicate modbus command found: type=0x3 address=1687 count=1
[22:38:44][W][modbus_controller:113]: Duplicate modbus command found: type=0x3 address=1689 count=1
[22:38:44][W][modbus_controller:113]: Duplicate modbus command found: type=0x3 address=1691 count=1
[22:38:45][W][modbus:108]: Modbus CRC Check failed! C1CD!=00
[22:38:46][W][modbus:108]: Modbus CRC Check failed! C1CD!=00

Tak cały czas w kółko, dane nie są odczytywane prawidłowo.
Jakieś pomysły co to może być ?

Błąd sumy kontrolnej - albo nieprawidłowo ją liczysz albo rzeczywiście jest nieprawidłowa.

Zbyt często próbujesz odczytywać - próbujesz czytać ponownie zanim poprzednie zapytanie nie zostało “obsłużone”.
Numery rejestrów prawidłowe ?

Na podstawie info, które udzieliłeś o projekcie tyle można stwierdzić.

1 Like

Użyłem kodu który kilka postów wcześniej zapodał domex. Nie analizowałem go jeszcze za bardzo bo nie wiem do końca jak.

Na początek zwiększ do np. 60s i zobacz czy się coś zmieni.

Niestety nic to nie daje.

Udało się rozwiązać problem z błędną sumą kontrolną?

Chciałem połączyć falownik Sofar Solar KTL-X z HA poprzez konwerter RS485=>USB wpięty do maliny. Wydawałoby się nic prostszego, przecież po wpisaniu kilku wyrazów w szukajkę od razu dostajemy kilka wątków. Jednak drążąc temat nie znalazłem gotowego configu do skopiowania wprost do configuration.yaml. Zaczynam się zastanawiać dlaczego.
Tematy które są w sieci dotyczą głównie skonfigurowania połączenia poprzez ESPHome lub konwerter RS485=>ETH + NodeRED.

Moja sytuacja wygląda tak:

 • poprzez konwerter RS485=>USB mam podpięty SDM630 i działa,
 • na tej samej linii co SDM630 mam podpięty falownik i chcę go dodać.

Pytania które mi się nasuwają:

 • czy jeśli zrobię config do Sofara to czy nie będzie zabierało zbyt dużo czasu na odpytanie go w nocy, gdy falownik jest wyłączony,
 • czy jeśli SDM630 jest skonfigurowany w configuration.yaml, a Sofar skonfigurowałbym poprzez NodeRed to czy nie będzie się to gryzło? Teoretycznie powinien być jeden master bo jeśli się trafi, że obydwa będą chciały wysłać zapytania to będzie zonk,
 • jeśli do Sofara chciałbym zrobić config w configuration.yaml to czy jest jakaś opcja typu: zapytaj falownik o status, a jak odpowie to znaczy że nie śpi, wtedy zapytaj o resztę parametrów?

jak znajdziesz rozwiązanie na odpytywanie falownika w nocy to daj znać :wink:
ja mam zrobione na ktlx g3 poprzez esp32 i rs485 to ttl zasilanie mam z ładowarki usb bo przy falowniku nie ma 5V jak przy starszej wersji ktlx, dlatego skrypt odpytuje falownik nawet w nocy… no bez sensu, ale mu to chyba nie szkodzi :slight_smile:

Ja to rozwiązałem na zasadzie encji ping.
Nod redem sprawdzam czy falownik jest online i jeśli tak to wykonuje dalszą część układanki, a jeśli jest offline to kończy działanie

Tylko przy rozwiązaniu na RS485 bez żadnego ethernetu po drodze nie ma co pingować. W logach co jakiś czas pojawia się błąd, że nie otrzymano odpowiedzi.
Na razie nie widzę negatywnych skutków oprócz tego, ale zastanawia mnie czy jak wepnę jeszcze kilka urządzeń do tej magistrali czy to oczekiwanie na odpowiedź nie będzie wąskim gardłem w nocy i czy nie zamuli to magistrali.