Home assistant supervisor docker-compose

Cześć,
chcę postawić HA w wersji supervisor na dokerze, czy ktoś posiada działającą instalację HA powołaną za pomocą docker-compose, jest kilka w sieci lecz to co testowałem mają błedy ?

Zobacz tutaj: https://karthi-net.medium.com/top-6-gui-tools-for-managing-docker-environments-ee2d69ba5a4f

#2.Portainer

Deploying Portainer is as simple as:

`$ docker run -d -p 9000:9000 --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /opt/portainer:/data portainer/portainer`

You can now access Portainer by pointing your web browser at `http://DOCKER_HOST:9000`

Tak wygląda zainstalowany u mnie.

Obrazy na https://hub.docker.com/
Przy każdym obrazie masz komendę np. docker pull homeassistant/amd64-hassio-supervisor
Nie pytaj jak tym wszystkim zarządzać, jestem na początku drogi .

Możesz pokazać konfiguracje kontenera hassio_supervisor dla części zmiennych i socket ?

To co widzisz to jest stara instalacja HA nie instalowana z Portainer
Instalowałem BroadLink Manager

Pobrałem obraz BM następnie zakładka Stacks +Add stack

docker-compose from hub

version: "3.6"
services:
 broadlinkmanager:
  image: techblog/broadlinkmanager
  network_mode: host
  container_name: broadlinkmanager
  restart: always
  restart: unless-stopped
  volumes:
   - ./broadlinkmanager:/opt/broadlinkmanager/data

To co znalazłem dla HA

docker-compose zakładka Stacks +Add stack

version: '3'

services:

 hassio:
  image: homeassistant/amd64-hassio-supervisor
  container_name: hassio_supervisor
  privileged: true
  entrypoint: ["/bin/bash", "-c", "/scripts/start_hassio.sh"]
  security_opt:
   - seccomp:unconfined
  environment:
   - HOMEASSISTANT_REPOSITORY=homeassistant/qemux86-64-homeassistant
   - SUPERVISOR_SHARE=${SUPERVISOR_SHARE}
   - SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor
   - DBUS_SYSTEM_BUS_ADDRESS=unix:path=/var/run/dbus/system_bus_socket
  volumes:
   - ${SUPERVISOR_SHARE}:/data
   - ./scripts:/scripts
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
   - /var/run/dbus/system_bus_socket:/var/run/dbus/system_bus_socket

Muszę pogłębić moją wiedze w zakresie Portainera, dostaję błąd o nie zdefiniowanej zmiennej.

Pooglądaj tą Panią https://www.youtube.com/hashtag/techworldwithnana

Spróbuj tego

version: '3.3'
services:
  home-assistant:
    privileged: true
    restart: always
    container_name: home-assistant
    volumes:
      - /home/pcwii/homeassistant:/config
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    environment:
      - TZ=america/toronto
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - UMASK=007
    network_mode: host
    image: homeassistant/home-assistant:stable

https://community.home-assistant.io/t/my-docker-stack/43548

Home Assistant-a udało mi się uruchomić via docker-composer, teraz chciałbym uruchomić supervisora z poziomu stack-a. Po powałaniu supervisora pozostałe kontenery będę mogł powoływać z konsoli HA, a kazdy osobny kontener bedzie widziany w Portainer.

Trening czyni mistrza :slight_smile:

Użyteczna strona do zmiany komend docker na compse, portainer/stacks
Strona: https://www.composerize.com/
Github: https://github.com/magicmark/composerize

@marcin1

2 Likes

Marcin - udało Ci się dostawić kontener Supervisor’a do kontenera HA?

Do czego ci Supervisor?

Do eksperymentów… z czystej ciekawości i chęci nauki.

Ciężko jest znaleźć informacje jak to zrobić, a w ostatnich czasach programiści robią wszystko abyś ty nie decydował co masz na swojej maszynie, choćby dodanie Portainer i innych do czarnej list instalacji HA .
Tutaj jest stary skrypt instalacyjny HAS jest tam wiele informacji i w dobrych rękach pewnie można byłoby utworzyć docker-compose dla Supervisor

https://github.com/home-assistant/supervised-installer/blob/b642964cb1be95650b2d3e80dbaef9db4f94c4fc/installer.sh

Kilka kontenerów, mongo, nodered, mqtt …
docker-compose.yaml
https://gist.github.com/flamingm0e/521347e107fd03e9d852d7dcac1cc6a5

HA-Dockermon

monitorowanie, uruchamianie lub zatrzymywanie Docker Containers z poziomu HA

@angler

https://philhawthorne.com/ha-dockermon-use-home-assistant-to-monitor-start-or-stop-docker-containers/

Dockermon
https://github.com/philhawthorne/ha-dockermon

@angler @marcin1


Aktualizacja:

Podobno działa, jeszcze nie sprawdzałem.
Obraz Docker HA

DockerHub: https://hub.docker.com/r/homeassistant/qemux86-64-homeassistant

YT: https://youtu.be/VZ7yBG8DD6U?si=3gfP2DAZ6erRaKUh

Strona: https://www.szigetvari.hu/ismeretterjesztes/homassistant-telepitese-supervisorral-dockerbe-synologyra/

Kod Docker:

sudo docker run -d --name=hassio_supervisor \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /var/run/dbus:/var/run/dbus \
-v /volume1/docker/HA:/data \
-e SUPERVISOR_SHARE=/volume1/docker/HA \
-e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor \
-e HOMEASSISTANT_REPOSITORY=homeassistant/qemux86-64-homeassistant \
--security-opt seccomp=unconfined \
--privileged \
--restart always \
homeassistant/amd64-hassio-supervisor:2023.01.1
1 Like