HomeAssistant+Mega 2560+przekaźniki

Witam
Hassio ustawilem na Pi4. Zainstalowałem MQTT. Chciałbym z poziomu HA sterować przekaźnikami z GPIO Mega2560. NIestety HA nie widzi mojego klona Arduino. Jaki szkic powinienem wgrać do płytki? Dużo czytam, ale jak narazie ni huu, mało rozumiem z tego. Początkujący.

Czyli czego? …
Przedstaw rozwiązanie, które najbardziej przemawia do Ciebie to będzie jakaś baza do rozmowy.
Dla początkującego to proponuje na Mega “wgrać” MySensors i po tym zintegrować HA.

Dzień dobry
A czy można zintegrować HA z Mega (po USB) poprzez MQTT? Co zrobić, aby w ogóle HA “widział” podpięty Mega? Czy MySensors czy MQTT lepszy na początek?
Jeżeli to pytania “zbyt podstawowe” z góry przepraszam

Nie, ponieważ goły Mega dla HA nie istnieje jako urządzenie. Dopiero, gdy “coś” zainstalujesz - to przez właściwą integrację dla tego “cosia” HA będzie mógł to zobaczyć.

Pewnie tak…? ale to trochę na około.
Co prawda MySensor ma wbudowaną publikacją po MQTT, ale w takim rozwiązaniu to musiałbym to przemyśleć.

Jeśli Mega miałaby Ethernet to raczej MQTT, ale po USB to jak pisałem droga na około.
Ponieważ, czego nie zainstalujesz na Mega to będziesz i tak będziesz musiał na Pi zrobić “konwerter” USB<>MQTT.

Jest jeszcze projekt “Firmata”, wygląda jeszcze prościej, ale tego nigdy nie używałem.

Chyba najprościej jest wgrać na arduino mega

lub
starszą wersję

Po wgraniu podłączyć usb do rbi, dodać w HA integrację MySensors, wpisać nr portu usb i wszystko śmigać powinno :slight_smile: MQTT nie jest w tym rozwiazaniu potrzebny.

Podepnę się do wątku, czy możecie polecić multi-relay przez MQTT ?

Ja polecę ten sketch o którym wcześniej wspomniałem.
Tylko że pod mqtt gdy serwer przestanie odpowiadać to sketch też u mnie przestawał działać.

Jak to zintegrować z MQTT, w readme nie ma o tym mowy :slight_smile: , chyba że źle szukam …

znalazłeś rozwiązanie jak to zintegrować z MQTT?

Example MQTT-switch-relay-node with 4 buttons and 4 leds 
 
 - connects to an MQTT server
 - publishes "hello world" to the topic "led"
 - subscribes to the topic "led"
 - controls 4 leds on pins 2,3,5 and 6 - leds can be replaced with relays
 - reads 4 button on pins 7,8,9 and 10
 - turns on/off a specific led when it receives a specific "on"/"off" from the "led" topic
 - sends a specific "on"/"off" to the "led" topic a specific button is pressed
 - multiple arduino's with same generic sketch can run parallel to each other
 - multiple arduino's need each to have a unique ip-addres, unique mac address and unique MQTT client-ID

 - tested on arduino-uno with W5100 ethernet shield
 - Ethernet Shield W5100 uses pins 4,10,11,12,13
 - availbale digital pins: 1,2,3,5,6,7,8,9,10 
*/

//------------------------------------------------------------------------------

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Bounce2.h>

// Set led variables to Arduino digital pins
int led1 = 2;
int led2 = 3;
int led3 = 5;               // pin 4 used by ethernet shield
int led4 = 6;


// Set button variables to Arduino digital pins
int button1 = 7;
int button2 = 8;
int button3 = 9;
int button4 = 10;             // pins 11,12,13 used by ethernetshield

// Set variables to act as virtual switches
// Set variable values initially to LOW (and not HIGH)
int led1Value = LOW;       
int led2Value = LOW;
int led3Value = LOW;
int led4Value = LOW;


//---------------------------------------------------------------------------

// Arduino MAC address is on a sticker on your Ethernet shield
// must be unique for every node in same network
// To make a new unique address change last letter

byte mac[]  = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEE }; 

// Unique static IP address of this Arduino - change to adapt to your network
IPAddress ip(192,168,18,105);

// IP Address of your MQTT broker - change to adapt to your network
byte server[] = { 192, 168, 18, 101 };

// Handle and convert incoming MQTT messages ----------------------------------------

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
 // handle message arrived
 String content="";
 char character;
 for (int num=0;num<length;num++) {
   character = payload[num];
   content.concat(character);
 }  
 Serial.println(topic);
 Serial.println(content); // message sent out by button actions is returned from broker and serial printed


// Set specific virtual switches on basis of specific incoming messages ----------------------------
 
 if (content == "1on") {
  led1Value = HIGH;
 }
 
 if (content == "1off") {
  led1Value = LOW;
 }
 
 if (content == "2on") {
  led2Value = HIGH;
 }
 
 if (content == "2off") {
  led2Value = LOW;
 }

 
 if (content == "3on") {
  led3Value = HIGH;
 }
 
 if (content == "3off") {
  led3Value = LOW;
 }
 
 if (content == "4on") {
  led4Value = HIGH;
 }
 
 if (content == "4off") {
  led4Value = LOW;
 }
 
  
 // Set digital pin states according to virtual switch settings
  
 digitalWrite(led1,led1Value);
 digitalWrite(led2,led2Value);
 digitalWrite(led3,led3Value);
 digitalWrite(led4,led4Value);

}

// Initiate instances -----------------------------------

EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);

// Initiate a bouncer instance for each button
Bounce bouncer1 = Bounce();
Bounce bouncer2 = Bounce();
Bounce bouncer3 = Bounce();
Bounce bouncer4 = Bounce();

//-------------------------------------------------------

void setup()

{

 // setup led, button, bouncer 1 -----------------------
 pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(button1,INPUT);
 digitalWrite(button1,HIGH);
 bouncer1 .attach(button1);
 bouncer1 .interval(5);

 // setup led, button, bouncer 2 -----------------------
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(button2,INPUT);
 digitalWrite(button2,HIGH);
 bouncer2 .attach(button2);
 bouncer2 .interval(5);

 // setup led, button, bouncer 3 -----------------------
 pinMode(led3, OUTPUT);
 pinMode(button3,INPUT);
 digitalWrite(button3,HIGH);
 bouncer3 .attach(button3);
 bouncer3 .interval(5);

 // setup led, button, bouncer 4 -----------------------
 pinMode(led4, OUTPUT);
 pinMode(button4,INPUT);
 digitalWrite(button4,HIGH);
 bouncer4 .attach(button4);
 bouncer4 .interval(5);

 // setup serial and ethernet communications -------------------------------

 // Setup serial connection
 Serial.begin(9600);

 // Setup ethernet connection to MQTT broker
 Ethernet.begin(mac);
 if (client.connect("arduino-ip-238")) { 							// change as desired - clientname must be unique for MQTT broker
  client.publish("led","hello world - here arduino ip 239");
  Serial.println("connected");
  client.subscribe("led");										// subscribe to topic "led"
 }
}

//----------------------------------------------

void loop()
{

// Listen for button interactions and take actions ---------------------------------------- 
// Note: Button actions do send MQTT message AND do set led(x)Value to HIGH or LOW

 if (bouncer1.update()) {
  if (bouncer1.read() == HIGH) {
   if (led1Value == LOW) {
    led1Value = HIGH;
    client.publish("led","1on");								
   } else {
    led1Value = LOW;
    client.publish("led","1off");
   }
  }
 } 

//-----------------------------------------------
 
 if (bouncer2.update()) {
  if (bouncer2.read() == HIGH) {
   if (led2Value == LOW) {
    led2Value = HIGH;
    client.publish("led","2on");
   } else {
    led2Value = LOW;
    client.publish("led","2off");
   }
  }
 } 
 
//------------------------------------------------ 

 if (bouncer3.update()) {
  if (bouncer3.read() == HIGH) {
   if (led3Value == LOW) {
    led3Value = HIGH;
    client.publish("led","3on");
   } else {
    led3Value = LOW;
    client.publish("led","3off");
   }
  }
 } 

//-----------------------------------------------
 
 if (bouncer4.update()) {
  if (bouncer4.read() == HIGH) {
   if (led4Value == LOW) {
    led4Value = HIGH;
    client.publish("led","4on");
   } else {
    led4Value = LOW;
    client.publish("led","4off");
   }
  }
 } 
 
//------------------------------------------------ 
 
 client.loop();
}

// End of sketch ---------------------------------

Ja kiedyś coś takiego znalazłem, ale jest to komunikacja po LAN.

Ewentualnie:

#include <PubSubClient.h>
#include <UIPEthernet.h>

byte mac[] = {0x80, 0x7D, 0x3A, 0x69, 0x20, 0xC8 }; //physical mac address
byte ip[] = {192, 168, xxx, xxx }; // ip in lan

int botao[] =          {   11,       12,        10,         9,       8,        7,      6,         5,       4,       3,       27,        14,       17,       16,       15,       18,      22,       21,        20,      19,       23,        26,        25,      24    };//PORTAS DOS INTERRUPTORES
int rele[] =           {   A11,       A10,        A12,        A13,      A14,       A15,      A6,        A5,       A4,       A3,       49,        48,       45,       46,       47,       44,      40,       41,        42,      43,       39,        36,        37,      38    }; //PORTAS DOS RELES
const char* TOPIC_PUBLISH [] =  {"ha/v_principal","ha/v_cabeceira", "ha/v_acessoria", "ha/c_principal", "ha/c_acessoria", "ha/c_parede", "ha/q_principal", "ha/q_parede", "ha/q_entrada", "ha/q_esquerda", "ha/q_direita", "ha/q_arandela", "ha/m_principal", "ha/m_acessoria", "ha/m_parede", "ha/m_sacada", "ha/lustre", "ha/jantar_indireta", "ha/s_indireta", "ha/mezanino", "ha/v_sacada", "ha/porta_arandela", "ha/calcada", "ha/j_frente" };
String strTopic []=       {"ha/v_principal","ha/v_cabeceira", "ha/v_acessoria", "ha/c_principal", "ha/c_acessoria", "ha/c_parede", "ha/q_principal", "ha/q_parede", "ha/q_entrada", "ha/q_esquerda", "ha/q_direita", "ha/q_arandela", "ha/m_principal", "ha/m_acessoria", "ha/m_parede", "ha/m_sacada", "ha/lustre", "ha/jantar_indireta", "ha/s_indireta", "ha/mezanino", "ha/v_sacada", "ha/porta_arandela", "ha/calcada", "ha/j_frente" };
String Switch[] =        { "v_principal" , "v_cabeceira" ,  "v_acessoria" , "c_principal" ,  "c_acessoria" ,  "c_parede" , "q_principal" , "q_parede" ,  "q_entrada" ,  "q_esquerda" , "q_direita" ,  "q_arandela" ,  "m_principal" ,  "m_acessoria" ,  "m_parede" ,  "m_sacada" ,  "lustre" ,  "j_indireta"   ,  "s_indireta" ,  "mezanino" , "v_sacada" ,  "porta_arandela" , "calcada" ,  "j_frente"  };
boolean statusrele[] =      {    1,       2,        3,         4,       5,         6,      7,        8,       9,       10,       11,        12,       13,       14,       15,       16,     17,       18,         19,      20,       21,       22,        23,      24,    };
static unsigned long debounceInterruptor[]={1,      2,        3,         4,       5,         6,      7,        8,       9,       10,       11,        12,       13,       14,       15,       16,     17,       18,         19,      20,       21,       22,        23,      24,    };
 
int relecont = 24; // NR DE PORTAS USADAS RELES OU INTERRUPETORES PARA O INDICE (i)
int i;

const char* mqtt_server = "192.168.xxx.xxx";
const char* mqttUser = "mqttUser";
const char* mqttPassword = "xxxxx";

EthernetClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

String strTopic1;
String strPayload;void interruptor(int i) // FUNCAO PARA LIGAR/DESLIGAR LAMPADAS
{
  for (int i = 0; i < relecont; i++){
  if ( (millis() - debounceInterruptor[i]) > 30 ) {
  if((digitalRead(botao[i]) == HIGH))
  {
   while(digitalRead(botao[i]) == HIGH){};
    digitalWrite(rele[i],!statusrele[i]);
    statusrele[i] = !statusrele[i];
    if (statusrele[i]==false){
    client.publish(TOPIC_PUBLISH[i], "OFF");}
     if (statusrele[i]==true){
    client.publish(TOPIC_PUBLISH[i], "ON");}
    delay(350);
  }
  }
  }
  
  }


void setup_inicio() {

 
 Serial.begin(115200);
 delay(100);
 
  Ethernet.begin(mac,ip);
}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
 payload[length] = '\0';
 strTopic1 = String((char*)topic);

 for (int i = 0; i < relecont; i++) 
{
 if(strTopic1 == strTopic[i])
  {
  Switch[i] = String((char*)payload);
  if(Switch[i] == "ON")
   {statusrele[i] = true;
    Serial.println("ON");
    digitalWrite(rele[i], HIGH);
    delay(350);
   }
  else
   {statusrele[i] = false;
    Serial.println("OFF");
    digitalWrite(rele[i], LOW);
    delay(350);
   }
  }
}
}
 
void reconnect() {
 // Loop until we're reconnected
 while (!client.connected()) {
  Serial.print("Attempting MQTT connection...");
  // Attempt to connect
  if (client.connect("arduinoClientSuperior",mqttUser, mqttPassword)) {
   Serial.println("connected");
   // Once connected, publish an announcement...
   client.subscribe("ha/#");
  } else {
   Serial.print("failed, rc=");
   Serial.print(client.state());
   Serial.println(" try again in 5 seconds");
   // Wait 5 seconds before retrying
   
   delay(5000);
  }
  
 }
 
}
 
void setup()
{
Serial.begin(115200);
for (int i = 0; i < relecont; i++) 
{
 pinMode(rele[i],OUTPUT); //DEFINI PORTAS RELE COMO PORTA DE SAIDA
 pinMode(botao[i],INPUT); //DEFINE PORTAS DE INTERRUPTORES COMO PORTA DE ENTRADA
 digitalWrite(rele[i],HIGH); // DEFINIE ESTADO HIGH PARA PORTAS DE RELE
 statusrele[i] = true; // DEFINE O STATUS RELE COMO TRUE 
 } 
 setup_inicio(); 
 client.setServer(mqtt_server, 1883);
 client.setCallback(callback);
 


}
 
void loop()
{
 if (!client.connected()) {
 
  reconnect();
 }
 
 interruptor(i);
 client.loop();

}

Ale to też jest rozwiązanie po LAN.
Ten drugi jest ze społeczności HA