IMAP brak sensorów?

Witam. Chciałbym wyodrębnić dane z wiadomości email. Przykład jest z strony HA.

IMAP Email Content - Home Assistant

Ale mam pytanie co robię źle lub czego może mi brakuje. Sensory Previous Day Energy Use i dwa pozostałe są nieaktywne i danych nie przekazują. Jeśli chodzi o pierwszy przykład z wyszukiwaniem w temacie wiadomości to piknie działa jeśli prześlę z danego maila na dany ,ale jeśli chodzi o wyodrębnienie z wiadomości to już nie Asystent oczywiście zrestartowany i błędów nie wskazuje. Dokładnie w sensor yaml mam tak jak w przykładzie

# pow mail rachunki
 - platform: imap_email_content
  server: imap.gmail.com
  name: energy_email
  port: 993
  username: tttttt@gmail.com
  password: xxxxxxxxx
  senders:
   - yyyyyyy@gmail.com

   
 - platform: template
  sensors:
   previous_day_energy_use:
    friendly_name: Previous Day Energy Use
    unit_of_measurement: kWh
    value_template: >
     {{ state_attr('sensor.energy_email', 'body')
      |regex_findall_index("\*Yesterday's Energy Use:\* ([0-9]+) kWh") }}
   previous_day_cost:
    friendly_name: Previous Day Cost
    unit_of_measurement: $
    value_template: >
     {{ state_attr('sensor.energy_email', 'body')
      |regex_findall_index("\*Yesterday's estimated energy cost:\* \$([0-9.]+)") }}
   billing_cycle_total:
    friendly_name: Billing Cycle Total
    unit_of_measurement: $
    value_template: >
     {{ state_attr('sensor.energy_email', 'body')
      |regex_findall_index("\ days:\* \$([0-9.]+)") }}

Wiadomość przesyłana o treści jak w przykładzie :slight_smile:

Yesterday's Energy Use:               76 kWh
Yesterday's estimated energy cost:         $8
Monthly Energy use-to-date for 23 days:       1860 kWh
Monthly estimated energy cost-to-date for 23 days: $198

To view your account for details about your energy use, please click here.

Ok sam sobie odpowiem :smiley: Przykłąd działającego szablonu

 - platform: template
  sensors:
   previous_day_energy_use:
    friendly_name: Previous Day Energy Use
    value_template: >
     {{ state_attr('sensor.energy_email', 'body')
       |regex_findall_index('wyszukiwanytekst ([\d\s,]+)') }}

@Rafał_Kasperski edytuj posty.