Instalacja lxml

Niedawno przy aktualizacji HA, przestał działać mi komponent Multiscrape. Komponent został zaktualizowany ale nadal mi nie działa.

Log pokazuje:

“Setup failed for custom integration ‘multiscrape’: Requirements for multiscrape not found: [‘lxml==4.9.1’].”

Próbowałem zainstalować lxml ręcznie:

pip install lxml==4.9.1

Komunikat jest że zainstalowano poprawnie. Sprawdzam:

pip show lxml

Wszystko jest.
Robię restart HA, sprawdzam: “WARNING Package(s) not found lxml.”

W Logu pojawia się:

“Unable to install package lxml==4.9.1: ERROR: Cannot install lxml==4.9.1 because these package versions have conflicting dependencies. ERROR: ResolutionImpossible: for help visit Dependency Resolution - pip documentation v24.0.dev0

  1. Jaki HA ?
  2. Wersja multiscrape?

https://community.home-assistant.io/t/lxml-error-related-to-multiscrape-failures/673172

  • Core 2024.1.5
  • Supervisor 2023.12.1
  • Operating System 11.4
  • Interfejs użytkownika 20240104.0

Testowałem Multiscrape:

  • master - czyli v6.8.1
  • renovate/homeassistant-2024.x (tutaj dodali homeassistant==2024.1.5)

I cały czas krzyczy że brakuje lxml 4.9.1

To nie jest błąd samego multiscrape Masz raczej problem z pakietami które są w innych wersjach jak wymagane .

Wersja python.
Screenshot - 31.01.2024 , 00_52_23

U mnie

~ # python3 --version
Python 3.11.6

Zainstalowałem pipdeptree żeby sprawdzić zależności

pip install pipdeptree
~ # pipdeptree
awake==1.0
lxml==4.9.1
packaging==23.2
pip==23.3.1
pipdeptree==2.13.2
pulsemixer==1.5.1
pyparsing==3.1.1
setuptools==68.2.2
yamllint==1.33.0
├── pathspec [required: >=0.5.3, installed: 0.12.1]
└── PyYAML [required: Any, installed: 6.0.1]

Sprawdziłem też zależność w drugą stronę - nic nie pokazuje.

~ # pipdeptree -r -p lxml
lxml==4.9.1

Na liście jest lxml, bo go zainstalowałem przed sprawdzaniem zależności, ale po restarcie HA zniknie.

Pipdeptree też zginęło po restarcie HA, co ja źle robię ???