Integracja "command_line" - informacja o aktualizacji dodatków Supervisor - a

Poniżej przedstawiam integrację Home Assistanta “command_line” , wykorzystaną jako informację o dostępności aktualizacji Supervisor - a oraz jego dodatków.

sensor:
 - platform: command_line
  name: "Aktualizacja Supervisor"
  command: 'curl http://supervisor/supervisor/info -H "Authorization: Bearer $(printenv SUPERVISOR_TOKEN)" | jq ''{"newest_version":.data.version_latest,"current_version":.data.version,"update_available":.data.update_available,"addons":[.data.addons[] | select(.update_available)]}'''
  value_template: "{{ value_json.addons | length }}"
  json_attributes:
   - update_available
   - newest_version
   - current_version
   - addons

UPDATE.
Ze względu na zmianę numeracji aktualizacji Supervisor (aktualnie są w formacie 2020.10.0) powyżej podaje zmieniony wpis w integracji “command_line”

4 Likes