Integracja Fronius Symo z licznikiem SO zakładka Energia produkcja i zużycie

HA ma co takiego jak “Pomocnik” , możesz go wykorzystać do utworzenia sensora i nie ingerować w pliku konfiguracyjnym.

Co do do pliku configuration.yaml proponuje rozbić go na poszczególne sekcje

...
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
light: !include light.yaml   
switch: !include switch.yaml  
camera: !include camera.yaml  
sensor: !include sensor.yaml  
history: !include history.yaml 
binary_sensor: !include binary_sensor.yaml 
template: !include template.yaml 

I teraz tworzyć wpisu w odpowiednim pliku.
Np.
W binary_sensor.yaml

 - platform: ping
  host: 192.168.68.123
  name: "Zamek lock dostępny"
  count: 1
  scan_interval: 10

W sensor.yaml

 - platform: history_stats
  name: Ile razy płakał
  entity_id: light.placz_xxxxx_alexa
  state: "on"
  type: count
  start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
  end: "{{ now() }}"

W template.yaml

 - sensor: 
  - name: Salon Grzejnik ON
   state: >-
    {% if states('sensor.living_room_heating')|int(0) > 1 %}
     on 
    {% else %}
      off
    {% endif %}

ok, udało się skorzystałem z : utwórz pomocnika, template i tam wkleiłem kody podane przez Sierek uzyskując 2 encje Import z sieci i Eksport do sieci. Teraz tylko całkowanie i można to podłaczyć do Dashboardu Energia. Przeglądając dokumentacje doszedłem do wniosku, że można było przepływy energii zrobić w łatwiejszy sposób , korzystając tylko z oficjalnej integracji Fronius i z dostarczonych tam encji. Wystarczyło pobrać repozytorium przez HACS : Power Flow Card Plus
i w potrzebnych przepływach wskazać encje z integracji Froniusa (bez rozdzelania na moc ze znakiem+ lub - ).
Zrzut ekranu 2023-09-17 145008

Ponadto zauważyłem, że interfejs HA idzie w kierunku graficznym, a zaawansowani użytkownicy pomagają w trybie tekstowym co rodzi kolejne problemy i zamieszanie.

Dzięki za pomoc