Integracja Imieniny

Od dłuższego czasu szukałem,
jak dodać do powiadomienia porannego kto ma dziś imieniny.
Z HACS instalujemy dodatek “Abalin Name Day”
Tworzymy nowy sensor

sensor:
  - platform: abalin_nameday
   country: pl
   time_zone: Europe/Prague

image
W powiadomieniu porannym
image

image

image

3 Likes

Mam problem z integracją. Dodaje tak jak napisałeś ale dostaje błąd
duplicated mapping key at line 48, column -81:
sensor:
^
Tak wygląda moja konfiguracja:

# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:

# Text to speech
tts:
 - platform: google_translate

http:
 ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
 ssl_key: /ssl/privkey.pem

group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml

# Raspberry Pi Cooling Fan
sensor:
 - platform: command_line
  name: CPU Temperature
  command: "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
  unit_of_measurement: "°C"
  value_template: '{{ value | multiply(0.001) | round(1) }}'
  scan_interval: 10
switch:
 - platform: rpi_gpio
  ports:
   18: RPI Cooling Fan
climate:
 - platform: generic_thermostat
  name: RPI Cooling Fan Controller
  heater: switch.rpi_cooling_fan
  target_sensor: sensor.cpu_temperature
  min_temp: 30
  max_temp: 65
  ac_mode: true
  target_temp: 41
  cold_tolerance: 0.1
  hot_tolerance: 0.1
  min_cycle_duration:
   seconds: 30
  keep_alive:
   minutes: 5
  initial_hvac_mode: "cool"

#Imieniny
sensor:
 - platform: abalin_nameday
  country: pl
  time_zone: Europe/Prague

proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu :slight_smile:

Już wyżej masz sekcje
sensor:
Dodajesz wtedy niżej tylko kolejny z imieninami
-platform

sensor:
 - platform: command_line
  name: CPU Temperature
  command: "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
  unit_of_measurement: "°C"
  value_template: '{{ value | multiply(0.001) | round(1) }}'
  scan_interval: 10
#Imieniny
 - platform: abalin_nameday
  country: pl
  time_zone: Europe/Prague

Niestety, od dłuższego czasu integracja nie działa ponieważ nie działa komponent API.

Dziwne, u mnie działa (nie jestem w stanie oszacować czy stabilnie, bo mam problem z działaniem internetu LTE)

PS nawet nie wiedziałem, że jest jakaś inna integracja z imieninami niż ta domyślna w HACS

Ja używam wersji z HACS

i cały czas działa

Dzisiaj fajne imieniny w Czechach :stuck_out_tongue:

Tak, potwierdzam. Już wszystko działa. :slight_smile:
Miałem lokalny problem z integracją, którego wcześniej nie byłem świadomy…