Integracja SQL błąd zapytania

Panowie od dwóch godzin próbuję uruchomić tą integację


Zapytanie jest zaczerpnięte z dokumentacji i nazwa bazy się zgadza, za kazdym razem dostaję info, że zapytanie nie jest poprawne i kasują się wszystkie okna. Czy ktoś z tego korzysta i wie jak to uruchomić dla MariaDB ?

SELECT table_schema "database", Round(Sum(data_length + index_length) / 1024 /1024/1024 , 3) "value" FROM information_schema.tables WHERE table_schema="homeassistant" GROUP BY table_schema;

Wynik dostajesz w GB

1 Like

maria_db_sensor.yaml

- platform: sql
 db_url: !secret mariadb_url
 queries:
  - name: MariaDB size
   query: 'SELECT table_schema "database", Round(Sum(data_length + index_length) / POWER(1024,2), 1) "value" FROM information_schema.tables WHERE table_schema="homeassistant" GROUP BY table_schema;'
   column: 'value'
   unit_of_measurement: MB

Dziękuję Panowie. Już trybi z wpisem od kolegi @Dariusz_Barczyński