Jak rozdzielić msg.ayload na osobne msg wg objects

Po działaniu skryptu suncalc otrzymuję msg.payload taki jak w debug


Jak rozdzielić ten msg.payload na osobne wiadomości dla każdego obiektu?

Po co mnożyć byty? Nie wystarczy operować na jednym msg odczytując w zależności od potrzeb wartości np. msg.payload.goldenHour?

Masz rację. Nie wiedziałem, że to takie proste :slight_smile: Dziękuję