Jak użyć dialogflow

Znalazłem noda dialogflow - do czego on służy jak to użyć?