Jak wyciągnąć z climate Informację o ustawionej nastawie temperatury?

Witajcie,

Potrzebuję wsparcia aby z climate głowicy termostatycznej wyciągnąć informację o aktualnej temperaturze zadanej.
Potrzebuje do wykresu gdzie chcę nałożyć temp pomieszczenia setpoint i % otwarcia zaworu.

Temperaturę znalazłem jak wyciągnąć:

  temperatura_salon_p:
   friendly_name: "termostat_salon_p_temperatura"
   value_template: "{{ state_attr('climate.termostat_salon_p', 'current_temperature') }}"
   unit_of_measurement: "°C"
   device_class: temperature
   unique_id : temperatura_salon_p 

Znalazłem że zmienna ta nazywa się target_temperature i podmieniłem
w linijce

value_template: "{{ state_attr('climate.termostat_salon_p', 'target_temperature') }}"

Ale nie działa :frowning:

A nie przypadkiem

current_heating_setpoint

Pokaż całą encję climate.termostat_salon_p (z Narzędzi deweloperskich) i cały kod encji “aktualnej temperatury zadanej”.

1 Like

Znalazłem prawidłowa nazwa to:

`temperature'

Dzięki @macek za naprowadzenie.
Mój błąd szukałem nazwy w Internecie bo myślałem że to odgórny standard
Poniżej cała encja:

hvac_modes: auto, heat, off
min_temp: 5
max_temp: 35
target_temp_step: 0.5
preset_modes: none, auto, manual, off, on
current_temperature: 18.4
temperature: 21
preset_mode: auto
battery: 83
boost_heating: OFF
boost_heating_countdown: null
child_lock: UNLOCK
current_heating_setpoint: 21.0
friday_schedule: 4h:0m 21°C, 8h:0m 19°C, 16h:0m 21°C, 22h:0m 19°C 
heating: ON
linkquality: 126
local_temperature: 18.4
local_temperature_calibration: -1.4
max_temperature: 26.0
min_temperature: 7.0
monday_schedule: 4h:0m 21°C, 8h:0m 19°C, 16h:0m 21°C, 22h:0m 19°C 
position: 100.0
preset: auto
saturday_schedule: 7h:45m 21°C, 11h:30m 21°C, 18h:0m 21°C, 23h:0m 19°C 
sunday_schedule: 7h:45m 21°C, 11h:30m 21°C, 18h:0m 21°C, 23h:0m 19°C 
system_mode: auto
thursday_schedule: 4h:0m 21°C, 8h:0m 19°C, 16h:0m 21°C, 22h:0m 19°C 
tuesday_schedule: 4h:0m 21°C, 8h:0m 19°C, 16h:0m 21°C, 22h:0m 19°C 
wednesday_schedule: 4h:0m 21°C, 8h:0m 19°C, 16h:0m 21°C, 22h:0m 19°C 
window: CLOSED
window_detection: ON
friendly_name: Termostat Salon P
supported_features: 17```