Jak wysłać stan do encji

Mam encję input_number.slider1 w HA i chce w niej pokazać wartość z noda NR. Jak to zrobić?
zaczynam dopiero ale póki co wszelkie próby ustawienia tego zakończone niepowodzeniem.

Chcesz przekazać wartość z input_number.slider1 z HA do NR czy odwrotnie ?

Poprawiłem opis problemu. Chcę z NR przekazać do HA.

Screenshot - 27.11.2022 , 21_06_13

[{"id":"046cf4521d0140b6","type":"api-call-service","z":"8867ba14.da8188","name":"TV Timer","server":"1be24b09.4dad55","version":5,"debugenabled":false,"domain":"input_number","service":"set_value","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["input_number.floorlampbrightness"],"data":"{ \"value\": payload }","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","output_location":"","output_location_type":"none","x":440,"y":700,"wires":[[]]},{"id":"c3734e7e54624a4d","type":"inject","z":"8867ba14.da8188","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"10","payloadType":"num","x":280,"y":700,"wires":[["046cf4521d0140b6"]]},{"id":"1be24b09.4dad55","type":"server","name":"Home Assistant_2022","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":false,"cacheJson":false,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"30","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":false}]

Zrobione.
Nod inject nie może być wyzwalany przez inny nod?

Nie, on jest autonomicznym wyzwalaczem, ale proces może być uruchamiany różnymi nodami typ “input”. Upraszczając - nody, które mają “kółeczko” tylko z prawej strony.