Jak zrobić template atrybutu

Witam,

chciałbym zrobić sensor binarny, który będzie sygnalizował podłączenie telefonu do konkretnego urządzenia bluetooth. W aplikacji mobilnej mam aktywny sensor połączeń BT, potrafię odczytać listę aktualnie podłączonych urządzeń ale nie potrafię użyć “is_state_attr” żeby sprawdzać adres konkretnego urządzenia.

{{ is_state_attr('sensor.galaxy_bluetooth_connection', 'connected_paired_devices', '00:00:00:00:00:00') }}

taka składnia zwraca mi błąd, pewnie chodzi o to, że ten atrybut jest listą ale nie wiem jak to obsłużyć. Ktoś coś podpowie?

Stwórz najpierw sensor który będzie Ci “czytał” aktualnie podłączone urządzenie do telefonu:

bluetooth_galaxy_connected:
 friendly_name: "Połączenie bluetooth z galaxy"
 value_template: "{{ state_attr('sensor.galaxy_bluetooth_connection', 'connected_paired_devices') }}"

Następnie w zależności od wyniku powyższego zdefiniuj podłączone urządzenia np:

galaxy_podlaczone_urzadenia:
 friendly_name: "Galaxy podłączone urządzenia"
 icon_template: mdi:bluetooth-connect
 value_template: >-
  {% if is_state('sensor.bluetooth_galaxy_connected', "['00:00:00:00:00:00']") %}
     Urządzenie pierwsze
  {% elif is_state('sensor.bluetooth_galaxy_connected', "['11:11:11:11:11:11']") %}
     Urządzenie drugie
  {% elif is_state('sensor.bluetooth_galaxy_connected', "[]") %}
     Brak połączenia
  {% endif %} 

Lub

value_template: "{{ 'A0:D8:07:B9:C5:7E' in state_attr('sensor.sm_g975f_bluetooth_connection', 'connected_paired_devices') }}"

1 Like

Super, tego mi brakowało. Dziękuję.