Java script błąd w logach

Witam, od jakiegoś czasu mam taki błąd, co mam z tym zrobić ?

Logger: homeassistant.components.frontend
Source: components/frontend/__init__.py:310
Integration: Home Assistant Frontend (documentation, issues)
First occurred: 7 maja 2021, 15:03:41 (1 occurrences)
Last logged: 7 maja 2021, 15:03:41

Please remove javascript_version from your frontend config. It is no longer supported

Pozdrawiam.

Zakomentuj wpis #javascript_version: latest w configuration.yaml

Po zakomentowaniu mam teraz taki błąd, przed ponownym uruchomieniem serwera sprawdziłem konfigurację i była prawidłowa.

Logger: homeassistant.helpers.template
Source: helpers/template.py:1378
First occurred: 18:06:13 (9 occurrences)
Last logged: 18:06:13

Template variable error: 'None' has no attribute 'attributes' when rendering '# <font size = 1px;> # 
<font color = '#ff0040' > ALARMY # <font size = 2px;> {% for i in 
states.input_select.alarmy.attributes.options %} - {{i }} {%- endfor %} </font>'
Template variable error: 'None' has no attribute 'attributes' when rendering '# <font size = 1px;> # 
<font color = 'orange'> OSTRZEŻENIA # <font size = 2px;> {% for i in 
states.input_select.warnings.attributes.options %} - {{i }} {%- endfor %} </font>'    
Template variable error: 'None' has no attribute 'attributes' when rendering '# <font size = 1px;> # 
<font color = '#0066ff'> PRZYPOMNIENIA # <font size = 2px;> {% for i in 
states.input_select.reminded.attributes.options %} - {{i }} {%- endfor %} </font>'