Karta ```custom:room-card```

Karta room-card

Wyświetlanie wielu stanów, atrybutów i ikon encji na jednej karcie w interfejsie Lovelace HA
Strona projektu:
https://github.com/marcokreeft87/room-card

Instalacja z HACS po dodaniu repozytorium: https://github.com/marcokreeft87/room-card

Screenshot - 23.05.2022 , 09_08_01

Ekrany:

Kod jednej karty:

type: custom:room-card
title: Mancave
entity: light.downlight_z_komputer
icon: mdi:lightbulb-outline
tap_action:
 action: toggle
entities:
 - entity: light.downlight_z_komputer
  name: Ceiling
  tap_action:
   action: toggle
 - entity: light.desk
  name: Desk
  icon: mdi:desk
  tap_action:
   action: toggle
 - entity: light.downlight_z_komputer
  name: Wardrobe
  icon: mdi:wardrobe-outline
  tap_action:
   action: toggle
 - entity: light.downlight_z_komputer
  name: Monitor
  icon: mdi:monitor-shimmer
  tap_action:
   action: toggle
 - entity: light.downlight_z_komputer
  name: Radiator
  tap_action:
   action: toggle
info_entities:
 - entity: binary_sensor.cr_kuchnia_occupancy
  show_icon: true
 - entity: binary_sensor.drzwi_balkon_contact
  show_icon: true
  icon: mdi:window-closed
 - sensor.czujnik_z_swiatla_pokoj_illuminance_lux
 - sensor.czujnik_z_swiatla_pokoj_illuminance_lux
cards:
 - type: custom:simple-thermostat
  entity: climate.termostat_p
  show_states:
   - heat
  name: Radiator
  title: Mancave
  control:
   _headings: true
   _icons: true
   _names: true
   hvac:
    heat:
     icon: mdi:fire
     name: 'On'
    'off':
     icon: mdi:power
     name: 'Off'

Kod kart w stosie poziomym

type: horizontal-stack
cards:
 - type: custom:room-card
  title: Pokój
  entity: light.downlight_z_komputer
  icon: mdi:lightbulb-outline
  tap_action:
   action: toggle
  entities:
   - entity: switch.gniazdko_z_korytarz_left
    name: Korytarz
    tap_action:
     action: toggle
   - entity: light.desk
    name: Desk
    icon: mdi:desk
    tap_action:
     action: toggle
   - entity: light.downlight_z_komputer
    name: Wardrobe
    icon: mdi:wardrobe-outline
    tap_action:
     action: toggle
   - entity: light.downlight_z_komputer
    name: Monitor
    icon: mdi:monitor-shimmer
    tap_action:
     action: toggle
   - entity: light.downlight_z_komputer
    name: Radiator
    tap_action:
     action: toggle
  info_entities:
   - entity: binary_sensor.cr_kuchnia_occupancy
    show_icon: true
   - entity: binary_sensor.drzwi_balkon_contact
    show_icon: true
    icon: mdi:window-closed
   - sensor.czujnik_z_swiatla_pokoj_illuminance_lux
   - sensor.czujnik_z_swiatla_pokoj_illuminance_lux
  cards:
   - type: custom:simple-thermostat
    entity: climate.termostat_p
    show_states:
     - heat
    name: Radiator
    title: Mancave
    control:
     _headings: true
     _icons: true
     _names: true
     hvac:
      heat:
       icon: mdi:fire
       name: 'On'
      'off':
       icon: mdi:power
       name: 'Off'
 - type: custom:room-card
  title: Kuchnia
  entity: light.downlight_z_komputer
  tap_action:
   action: toggle
  icon: mdi:lightbulb-outline
  entities:
   - entity: light.downlight_z_komputer
    name: Couch
    icon: mdi:sofa-outline
    tap_action:
     action: toggle
   - entity: light.downlight_z_komputer
    name: Table
    icon: mdi:table-chair
    tap_action:
     action: toggle
   - entity: light.downlight_z_komputer
    name: TV
    icon: mdi:television
    tap_action:
     action: toggle
   - entity: light.downlight_z_komputer
    name: Ceiling
    icon: mdi:wall-sconce-flat
    tap_action:
     action: toggle
   - entity: media_player.chromecast_living
    name: Chromecast
   - entity: light.downlight_z_komputer
    name: Ziggo
  info_entities:
   - entity: light.downlight_z_komputer
    show_icon: true
    icon: mdi:google-home
   - entity: light.downlight_z_komputer
    show_icon: true
   - light.downlight_z_komputer
  cards:
   - type: custom:mini-media-player
    entity: light.downlight_z_komputer
    show_states:
     - playing
     - paused
   - type: custom:mini-media-player
    entity: light.downlight_z_komputer
    show_states:
     - playing
     - paused
   - type: custom:mini-media-player
    entity: light.downlight_z_komputer
    show_states:
     - playing
     - paused
 - type: custom:room-card
  title: Salon
  entity: light.downlight_z_komputer
  icon: mdi:lightbulb-outline
  tap_action:
   action: toggle
  entities:
   - entity: light.downlight_z_komputer
    name: Ceiling
    tap_action:
     action: toggle
   - entity: light.desk
    name: Desk
    icon: mdi:desk
    tap_action:
     action: toggle
   - entity: light.downlight_z_komputer
    name: Wardrobe
    icon: mdi:wardrobe-outline
    tap_action:
     action: toggle
   - entity: light.downlight_z_komputer
    name: Monitor
    icon: mdi:monitor-shimmer
    tap_action:
     action: toggle
   - entity: light.downlight_z_komputer
    name: Radiator
    tap_action:
     action: toggle
  info_entities:
   - entity: binary_sensor.cr_kuchnia_occupancy
    show_icon: true
   - entity: binary_sensor.drzwi_balkon_contact
    show_icon: true
    icon: mdi:window-closed
   - sensor.czujnik_z_swiatla_pokoj_illuminance_lux
   - sensor.czujnik_z_swiatla_pokoj_illuminance_lux
  cards:
   - type: custom:simple-thermostat
    entity: climate.termostat_p
    show_states:
     - heat
    name: Radiator
    title: Mancave
    control:
     _headings: true
     _icons: true
     _names: true
     hvac:
      heat:
       icon: mdi:fire
       name: 'On'
      'off':
       icon: mdi:power
       name: 'Off'
2 Likes