Karta Glance + card-mod - kilka encji, różne zmienne - jak?

Witajcie. Usmartowiłem pralkę, suszarkę i zmywarkę. Dodałem je do dashboardu w swoim tablecie. Karta glance, dodatek card-mod (w zależności od stanu encji zmienia kolor ikony). Problem? Jak dodać kilka encji w jednym pasku glance, ale żeby każda encja miała swoje parametry? (nie wiem zmienić warunek, żeby móc w jednym pasku dodać kilka encji z różnymi zmiennymi)

Mam tak:

entities:
 - entity: sensor.status_pralki
style: |
 :host {
  --paper-item-icon-color: 
   {% if is_state('sensor.status_pralki', 'Pranie') %} red {% else %} grey {% endif %};
 } 
state_color: false
type: glance
entities:
 - entity: sensor.status_suszarki
style: |
 :host {
  --paper-item-icon-color: 
   {% if is_state('sensor.status_suszarki', 'Suszenie') %} red {% else %} grey {% endif %};
 } 
state_color: false
type: glance
entities:
 - entity: sensor.status_zmywarki
style: |
 :host {
  --paper-item-icon-color: 
   {% if is_state('sensor.status_zmywarki', 'Zmywanie') %} red {% else %} grey {% endif %};
    } 
state_color: false
type: glance

A chciałbym tak:

Poniższy format nie działa?

entities:
 - entity: sensor.status_pralki
  style: |
  :host {
  --paper-item-icon-color: 
   {% if is_state('sensor.status_pralki', 'Pranie') %} red {% else %} grey {% endif %};
   } 
 - entity: sensor.status_suszarki
   style: |
   :host {
   --paper-item-icon-color: 
    {% if is_state('sensor.status_suszarki', 'Suszenie') %} red {% else %} grey {% endif %};
    }  
 - entity: sensor.status_zmywarki
   style: |
   :host {
   --paper-item-icon-color: 
    {% if is_state('sensor.status_zmywarki', 'Zmywanie') %} red {% else %} grey {% endif %};
     } 
state_color: false
type: glance

W ten deseń kombinowałem, ale wyrzuca taki błąd:

Wykryto błędy konfiguracji:

  can not read a block mapping entry; a multiline key may not be an implicit key (5:28)

   2 |  - entity: sensor.status_pralki
   3 |   style: |
   4 |   :host {
   5 |   --paper-item-icon-color: 
  --------------------------------^
   6 |    {% if is_state('sensor.status_pralki', 'Pranie') %} r ...
   7 |   }

tak jakby ten host paper-item-icon-color miałby wystąpić tylko raz, a operować tymi ‘if_state’ ? Głośno myślę

mogę bardzo polecić custom:button-card.
u mnie akurat wyciągniętych jest więcej zmiennych ale po przeróbkach możesz osiągnąć swój efekt:

type: custom:button-card
entity: sensor.pranie
aspect_ratio: 5/4
name: ' '
hold_action:
 action: more-info
 entities: sensor.washingmachine_power
styles:
 card:
  - border-radius: 10%
  - padding: 5%
  - color: ivory
  - font-size: 15px
  - background: linear-gradient(rgba(255,255,255,0.1) 10%, rgba(0,0,20,0.3)30%)
  - box-shadow: 0px 0px 3px 0px grey
 grid:
  - grid-template-areas: >-
    "i temp" "power power" "current current" "count count" "time time" "cost
    cost" "cost_all cost_all"
  - grid-template-rows: 1fr min-content min-content min-content
 name:
  - font-weight: bold
  - font-size: 25px
  - color: white
  - align-self: start
  - justify-self: start
  - padding-bottom: 8px
 img_cell:
  - justify-content: start
 icon:
  - color: |
    [[[
     if (entity.state == 'Trwa pranie...') return 'lime';
     if (entity.state == 'Oczekiwanie na wyjęcie...') return 'orange';
     else return 'grey';
    ]]]
  - width: 70%
 custom_fields:
  temp:
   - font-size: 200%
  power:
   - padding-bottom: 10px
   - align-self: middle
   - justify-self: start
   - '--text-color-sensor': >-
     [[[ if (states["sensor.washingmachine_power"].state > 1000) return
     "red"; ]]]
  current:
   - padding-bottom: 10px
   - align-self: middle
   - justify-self: start
  cost:
   - padding-bottom: 10px
   - align-self: middle
   - justify-self: start
  time:
   - padding-bottom: 10px
   - align-self: middle
   - justify-self: start
  count:
   - padding-bottom: 10px
   - align-self: middle
   - justify-self: start
  cost_all:
   - padding-bottom: 10px
   - align-self: middle
   - justify-self: start
state:
 - value: Trwa pranie...
  styles:
   card:
    - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem lime
    - border: solid 3px lime
    - transition: all 1s ease
 - value: Oczekiwanie na wyjęcie...
  styles:
   card:
    - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem orange
    - border: solid 3px orange
    - transition: all 1s ease
 - value: Wyłączona
  styles:
   card:
    - border: solid 3px grey
custom_fields:
 temp: |
  [[[
   return `<ha-name
   font-size: 5px>
   </ha-icon><span>${entity.state}</span>`
  ]]]
 power: |
  [[[
   return `<ha-icon
    icon="mdi:flash"
    style="width: 18px; height: 18px; color: deepskyblue;">
    </ha-icon><span> Aktualna moc: <span style="color: var(--text-color-sensor);">${states['sensor.washingmachine_power'].state} W</span></span>`
  ]]]
 current: |
  [[[
   return `<ha-icon
    icon="mdi:current-ac"
    style="width: 18px; height: 18px; color: deepskyblue;">
    </ha-icon><span> Aktualny prąd: <span style="color: var(--text-color-sensor);">${states['sensor.washingmachine_current'].state} A</span></span>`
  ]]]
 time: |
  [[[
   return `<ha-icon
    icon="mdi:clock"
    style="width: 18px; height: 18px; color: deepskyblue;">
    </ha-icon><span> Czas działania: <span style="color: var(--text-color-sensor);">${states['sensor.washing_machine_czas_dzialania'].state}</span></span>`
  ]]]
 count: |
  [[[
   return `<ha-icon
    icon="mdi:chart-line"
    style="width: 18px; height: 18px; color: deepskyblue;">
    </ha-icon><span> Ilość uruchomień: <span style="color: var(--text-color-sensor);">${states['sensor.washing_machine_count_on'].state}</span></span>`
  ]]]
 cost: |
  [[[
   return `<ha-icon
    icon="mdi:cash"
    style="width: 18px; height: 18px; color: deepskyblue;">
    </ha-icon><span> Aktualny koszt: <span style="color: var(--text-color-sensor);">${states['sensor.washing_machine_cost'].state} zł</span></span>`
  ]]]
 cost_all: |
  [[[
   return `<ha-icon
    icon="mdi:cash"
    style="width: 18px; height: 18px; color: deepskyblue;">
    </ha-icon><span> Całkowity koszt: <span style="color: var(--text-color-sensor);">${states['sensor.washing_machine_cost_all'].state} zł</span></span>`
  ]]]

Jeśli nie masz zainstalowanego dodatku car-mod to go zainstaluj i popraw jak powyżej.

@murcin dzięki za kartę, w wolnej chwili bankowo rozpykam temat. Co do clou @rafkan dodatek jest zainstalowany

a mimo w tym nowym kodzie od Ciebie wyrzuca:

Wykryto błędy konfiguracji:

  can not read a block mapping entry; a multiline key may not be an implicit key (6:31)

   3 |   card_mod:
   4 |    style: |
   5 |    :host {
   6 |    --paper-item-icon-color: 
  -----------------------------------^
   7 |    {% if is_state('sensor.status_pralki', 'Pranie') %} red ...
   8 |    }

Wystarczy użyć poziomego stosu i wkleić poszczególne kody w trybie Edytor Konfiguracji YAML

strzał w 10. Uprzejmie dzięki Artur. Dla potomnych wklejam już gotowego YAMLa z tejże karty z poziomego stosu:

type: horizontal-stack
cards:
 - entities:
   - entity: sensor.status_pralki
  style: |
   :host {
    --paper-item-icon-color: 
     {% if is_state('sensor.status_pralki', 'Pranie') %} red {% else %} grey {% endif %};
   } 
  state_color: false
  type: glance
 - entities:
   - entity: sensor.status_suszarki
  style: |
   :host {
    --paper-item-icon-color: 
     {% if is_state('sensor.status_suszarki', 'Suszenie') %} red {% else %} grey {% endif %};
   } 
  state_color: false
  type: glance
 - entities:
   - entity: sensor.status_zmywarki
  style: |
   :host {
    --paper-item-icon-color: 
     {% if is_state('sensor.status_zmywarki', 'Zmywanie') %} red {% else %} grey {% endif %};
      } 
  state_color: false
  type: glance

Pytanie laika,
sensor.pranie określa stan urządzenia na podstawie poboru prądu? Jak dodać taką encję w configuration?

sensor.pranie jest warunkową zmienną wg zużycia prądu gniazdka
o tym decyduje NodeRed:
w dużym skrócie

 1. zużycie powyżej 5W - Trwa pranie
 2. zużycie poniżej 2W przez 1 sekundę - Zakońćzenie prania, oczekiwanie na wyjęcie
 3. ruch w korytarzu (parter lub piętro) - przypomnienie o wyjęciu prania
 4. ruch w pralni - wyjęcie prania

 - name: pranie
  state: >
   {% if is_state('binary_sensor.pranie_oczekiwanie', 'on') %}
    Oczekiwanie na wyjęcie...
   {% elif is_state('binary_sensor.pralka', 'on') %}
    Trwa pranie...
   {% else %}
    Wyłączona
   {% endif %}
  icon: >
   {% if is_state("binary_sensor.pranie_oczekiwanie", "on") %}
    mdi:washing-machine-alert
   {% elif is_state('binary_sensor.pralka', 'on') %}
    mdi:washing-machine
   {% else %}
    mdi:washing-machine-off
   {% endif %}

Kolega wyżej ładnie sobie rozpisał wszystko w Node Red, ja z kolei skorzystałem z artykułu Making ‘dumb’ Dishwashers and Washing Machines Smart: Alerts When the Dishes and Clothes Are Cleaned – Phil Hawthorne i wyedytowałem pobory mocy pod swoje urządzenia

Witam podepnę się pod temat gdzie popełiłem bład że mi nie wczytuje kierunku ?

type: entity-filter
entities:
 - entity: binary_sensor.burze_dzis_net_wyladowania_w_poblizu
  type: attribute
  attribute: distance
  secondary_info: true
# card_mod: (właśnie powinno tutaj być card mod działa już)
  style:
   hui-generic-entity-row:
    $: |
     .text-content {
      font-size: 10px;
     }
     .text-content.pointer:not(.info)::before {
      content: "Odległość:";
      color: black;
     }
     .info .secondary {
      color: black;
     }
     .info .secondary::before {
      content: "Kierunek: ";
      color: black;
      font-size: 10px;
     }
     .info .secondary::after {
      content: "{{state_attr(config.entity,'direction')}}";
      color: black;
      font-size: 10px;
     }
   card_mod: null
   style: |
    :host {
     --paper-item-icon-color: #00afff;
    }
state_filter:
 - 'on'
card:
 type: entities
 title: null
 card_mod:
  style: |
   ha-card {
    background: #32323200;
    box-shadow: none;
   }

Nie za dużo znaków przed before?

A znaków chodziło czyli podwojone :: czyli przed After też są po 2x ::

Tak, nie widziałam takiej składni, może chodzi o dwa znaki równości ==