Karta Scheduler nie działa opcja multiplate

W karcie Scheduler nie działa mi opcja multiplate.
Uruchamia się tylko 1 urządzenie.
Ręcznie można wyzwolić oba urządzenia.