Karta Wschodu-Zachodu Słońca

Karta wschodu - zachodu słońca

Instalacja z HACS

Strona dodatku : Karta wschodu-zachodu słońca

Screenshot - 28.06.2021 , 12_54_10

a dane poniżej karty Sun Card skąd masz?

Kod do powyższej karty: https://pastebin.com/Njua9enA
Wymagania:
HACS
custom:stack-in-card custom:stack-in-card
custom:hui-element custom:hui-element

Sensory :

sensor.day_night
Kod:

platform: template
sensors:
 day_night:
  friendly_name: "Dzień/Noc"
  value_template: >-
   {% if is_state('sun.sun', 'above_horizon') %}
    Day
   {% else %}
    Night
   {% endif %}
  icon_template: >-
   {% if is_state('sun.sun', 'above_horizon') %}
    mdi:weather-sunny
   {% else %}
    mdi:weather-night
   {% endif %} 

sensor.season

---
platform: season
type: meteorological
2 Likes