Karta wykres czujników + zakres czasu

Screenshot - 16.05.2021 , 21_30_22

Karta z wyborem czujnika i zakresem czasu.
Karata HA :

type: vertical-stack
cards:
 - type: entities
  entities:
   - entity: input_select.hours_to_show
    name: Wybierz godziny do wyświetlenia
 - type: entities
  entities:
   - entity: input_select.sensors_to_show
    name: Wybierz czujnik
 - type: 'custom:config-template-card'
  variables:
   - 'states[''input_select.hours_to_show''].state'
   - 'states[''input_select.sensors_to_show''].state'
  entities:
   - input_select.hours_to_show
   - input_select.sensors_to_show
  card:
   type: 'custom:mini-graph-card'
   entities:
    - entity: '${vars[1]}'
     name: '${vars[1]}'
   hours_to_show: '${vars[0]}'
   points_per_hour: 15
   line_width: 3
   show:
    points: hover
    labels: true
    average: true
    extrema: true

input_select.yaml

hours_to_show:
 name: Hours to show
 options:
  - 24
  - 12
  - 4
  - 2
  - 48
  - 72   
 initial: 24 


sensors_to_show:
 name: Sensors To Show
 options:
  - sensor.pogoda_balkon_temperature
  - sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
  - sensor.0x00124b002214f7f7_temperature
  - sensor.czujnik_c_kuchnia_temperature

Wymagany: Config Template Card Card instalowany z HACS

https://github.com/iantrich/config-template-card

2 Likes