Klimatyzator LG

Witam,
Podłączyłem klimatyzator zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie: GitHub - sampsyo/hass-smartthinq: Home Assistant component for LG SmartThinQ HVAC devices

Otrzymany token wpisałem do pliku konfiguracyjnego. Restart HA powoduje mi pojawianie się błędu:
’ File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py”, line 193, in _async_setup_component
result = await asyncio.wait_for(task, SLOW_SETUP_MAX_WAIT)
File “/usr/local/lib/python3.7/asyncio/tasks.py”, line 442, in wait_for
return fut.result()
File “/usr/local/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py”, line 57, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File “/config/custom_components/smartthinq/init.py”, line 69, in setup
client = wideq.Client.from_token(refresh_token, region, language)
File “/usr/local/lib/python3.7/site-packages/wideq/client.py”, line 210, in from_token
client.refresh()
File “/usr/local/lib/python3.7/site-packages/wideq/client.py”, line 192, in refresh
self._auth = self.auth.refresh()
File “/usr/local/lib/python3.7/site-packages/wideq/core.py”, line 371, in refresh
self.refresh_token)
File “/usr/local/lib/python3.7/site-packages/wideq/core.py”, line 299, in refresh_auth
raise TokenError()
wideq.core.TokenError ’

Co to może być?

Marcin

zainstaluj dodatek:
https://github.com/ollo69/ha-smartthinq-sensors dziś coś poprawili i mój klimatyzator został dodany do HA. Ważne żeby założyć konto a nie logować się przez portale społecznościowe.