Kochanie gdzie są dzieci?

Chciałby nawiązać do filmu @artur o powiadomieniach z lokalizacją. Mianowicie w przedstawionym procesie:


Zostało zastosowane dodatkowe zabezpieczenie node stoptimer. W omawianym filmie YT jest mowa, że node jak otrzyma wiadomość i przed upływem zadanego czasu otrzyma ją ponownie puszcza proces drugim wyjściem. Niestety u mnie to tak nie działa. Co bym nie podał na wejście to zawsze górnym wyjściem wyjdzie ostatnia widomość którą przesłałem. Natomiast drugim wyjściem wychodzi dodatkowa informacja. Co może być przyczyną???

O którym drugim wyjściu mówisz ?

@Lomax1983 Na podanym przez ciebie schemacie drugie wyjście nie jest podłączone więc niczego nie obsługuje .

Nod stoptimer posiada dwa wyjścia. Drugie wyjście to mam na myśli dolne na tym właśnie nodzie.

Sends the msg through the first output after the set timer duration. If a new msg is received before the timer has ended, it will replace the existing msg and the timer will be restarted, unless the new msg has a payload of stop or STOP, in which case it will stop the timer. The second output allows you to send an additional payload of a number, string or boolean. If the timer is stopped, the second output will automatically send a payload of stopped.

This is like the built in delay function of node-red, but with the ability to not only restart the timer, but to stop it as well.