Konfiguracja Mini Graph Card

Czy jest możliwość ukrycia w Mini Graph Card słupków które nie mają jeszcze żadnej zawartości?

obraz

entities:
 - entity: sensor.shellyem3_c45bbe5fdd79_channel_b_power
  color: green
  show_line: false
  show_points: false
  show_legend: false
  smoothing: false
font_size: 75
name: Łazienka
lower_bound: 17
hours_to_show: 168
line_width: 3
points_per_hour: 60
type: custom:mini-graph-card
aggregate_func: min/max
group_by: date
show:
 graph: bar
 extrema: true
 average: true
 state: true

Screenshot - 19.09.2021 , 04_15_00

1 Like

a mi się nie udało tego zrobić (po pewnym czasie odpuszczam dalsze walki) dlatego @artpc brawo TY!

Dzięki, w sumie to takie małe oszustwo ale skuteczne. A ponieważ jest potrzebne tylko tymczasowo to wdrożyłam i nie zgłąbiam tematu.