Konfigurowanie urządzenia

Może mi ktoś doradzić co robię zle , lub czego mi brakuje w skonfigurowanym urządzeniu . W configuration yaml umieszczam następujący wpis :

 switch:
  - unique_id: 0x00124b000fd1bb3e_switch_l6_zigbee2mqtt
   name: "Otwieranie bramy garażowej"
   command_topic: zigbee2mqtt/Garaz/l6/set
   availability:
    - topic: zigbee2mqtt/bridge/state
   payload_on: "ON"
   payload_off: "OFF"
   state_on: "on"
   state_off: "off"
   optimistic: false
   qos: 0
   retain: true
   icon: mdi:gate


Niby wszystko dziala , tzn brama otwiera się i zamyka z podanego wpisu encji , lecz jest problem że przycisk encji jest zawsze online , nawet jak odłączę urządzenie zigbee z prądu to naciskając przycisk encji pokazuje się że brama jast otwierana lub zamykana . Co mam w tym wpisie nie tak ?

Czemu masz tu inny topic

i gdzie masz state_topic: ""

Przykłady:

- platform : mqtt
 name: "Kuchnia Swiatlo"
 state_topic: "stat/SW_Kuchnia/stat/POWER"
 command_topic: "cmnd/SW_Kuchnia/stat/POWER"
 payload_available: "Online"
 payload_not_available: "Offline"
 payload_on: "ON"
 payload_off: "OFF"
 optimistic: false
 retain: false
platform: mqtt
name: Przelacznik Syreny
state_topic: "zigbee2mqtt/Syrena"
command_topic: "zigbee2mqtt/Syrena/set"
value_template: '{{ value_json.alarm }}' 
payload_on: '{"alarm":"true"}'
payload_off: '{"alarm":"false"}'
state_on: "ON"
state_off: "OFF"
optimistic: false
retain: false
qos: 0

Tworząc te wpisy sugerowałem się tym