Korekta odczytu w NR

Zapewne bardzo prosta rzecz, ale mnie przerasta. Mam czujnik BME280, który zaniża odczyt ciśnienia o 13 hPa, więc chciałbym to skorygować. Niestety poniższy sposób nie działa, do wiadomości leci nieskorygowany odczyt:

obraz

Jakieś porady, koledzy?

Ok, zadziałało dodanie msg.payload = parseInt(msg.payload) + 13; :slight_smile:

@Piotr_K Nawet nie dasz szansy doradzić :smiley:

No to daję szansę :slight_smile: Chciałbym jeszcze skorygować ten wynik na karcie w Lovelace

 - entities:
   - sensor.bme280_pressure
  font_size: 75
  line_color: '#20c8c0'
  line_width: 2
  name: Ciśnienie
  type: 'custom:mini-graph-card'

a najlepiej to w ustawieniach sensora, żeby wszędzie było dobrze:

 - platform: mqtt
  name: "BME280_Pressure"
  state_topic: "esp/bme280/pressure"
  unit_of_measurement: 'hPa'
  device_class: pressure
  icon: mdi:speedometer

Spróbuj dodać do definicji sensora linie

value_template: "{{ value | float + 13.0 }}"
1 Like

Działa jak złoto, dzięki :slight_smile:

@Piotr_K Ponieważ temat rozwiązany to pozwolę sobie go zamknąć.