Licznik OR-WE-506 Modbus

Oto konfiguracja dla licznika OR-WE-506 trzy fazowy na dwie taryfy dla którego mało jest informaci w sieci.

# Example configuration.yaml entry for a serial connection
modbus:
 - name: hub1
  type: serial
  baudrate: 4800
  bytesize: 8
  method: rtu
  parity: N
  port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
  stopbits: 1
  timeout: 2
  sensors:
   - name: "Licznik Energia T0 TOTAL"
    unit_of_measurement: kWh
    state_class: total_increasing
    device_class: energy
    slave: 1
    address: 01
    scale: 0.01
    count: 2
    precision: 2
    input_type: holding
    data_type: int32
   - name: "Licznik Energia T1 DZIEN"
    unit_of_measurement: kWh
    state_class: total_increasing
    device_class: energy
    slave: 1
    address: 03
    scale: 0.01
    count: 2
    precision: 2
    input_type: holding
    data_type: int32
   - name: "Licznik Energia T2 NOC"
    unit_of_measurement: kWh
    state_class: total_increasing
    device_class: energy
    slave: 1
    address: 05
    scale: 0.01
    count: 2
    precision: 2
    input_type: holding
    data_type: int32
2 Likes

Informacja o wstawianiu bloku kodu - dajemy po trzy apostrofy odwrotne w osobnej linii przed i PO bloku wstawianego kodu.
Apostrof odwrotny jest pod “klawiszem tyldy” (apostrof zwykły jest “na spółkę” z cudzysłowem, ale nie o ten chodzi).