Local calendar - encja

Witam, czy jest możliwość wyjęcia informacji z dodatku local calendar jako encję? Np w formie dziś, jutro itp. Mam dodany harmonogram pracy i chciałbym wyjąć tą informację na dashboard, sama kartka z kalendarza nie bardzo mi odpowiada.

Czy coś takiego masz na myśli:
image

Treść konfiguracji z coniguration.yaml dla jednej z frakcji:

 - sensor:
   - name: Popiół
    state: >-
     {% set t = now() %}
     {% set midnight = today_at() %}
     {% set event = state_attr('calendar.popiol', 'start_time') | as_datetime | as_local %}
     {% set delta = event - midnight %}
     {% if delta.days == 0 %}
      Dziś
     {% elif delta.days == 1 %}
      Jutro
     {% elif delta.days == 2 %}
      Pojutrz
     {% else %}
      Za {{ delta.days }} dni
     {% endif %}
    attributes:
     days: >-
      {{ ((state_attr('calendar.popiol','start_time') | as_timestamp - today_at('00:00') | as_timestamp) / 86400) | int }}
     data: >-
      {{ state_attr('calendar.popiol','start_time') }}

I jeszcze w dashbordzie:

type: vertical-stack
cards:
 - type: custom:text-divider-row
  text: Śmieci
 - type: vertical-stack
  cards:
   - type: custom:mushroom-chips-card
    chips:
     - type: entity
      entity: input_boolean.smieci
      icon: mdi:trash-can-outline
      name: Wystawione
      content_info: name
      tap_action:
       action: toggle
      icon_color: red
    alignment: center
    card_mod:
     style: |
      :host { 
       --mush-chip-spacing: 8px;
       --mush-chip-padding: 0 0.25em;
       --mush-chip-height: 48px;
       --mush-chip-border-radius: 15px;
       --mush-chip-font-size: 0.3em;
       --mush-chip-font-weight: 
       --mush-chip-icon-size: 0.5em;
       --mush-chip-avatar-padding: 0.1em;
       --mush-chip-avatar-border-radius: 50%;
       --mush-chip-box-shadow: var(--ha-card-box-shadow);
       --mush-chip-background: var(--ha-card-background);
      }
   - type: custom:auto-entities
    card:
     type: entities
     show_header_toggle: false
    filter:
     include:
      - entity_id: sensor.zmieszan*
      - entity_id: sensor.plasti*
      - entity_id: sensor.szklo*
      - entity_id: sensor.bio*
      - entity_id: sensor.maku*
      - entity_id: sensor.popi*
    unique: entity
    sort:
     method: attribute
     attribute: days
     numeric: true
     reverse: false
     first: 0
     count: 6

Nie wiem czy Ciebie zrozumiałem, ale wydarzenie z kalendarza wyciągniesz tak (sprawdź szablon w narzędzia deweloperskie → szablon

🔧 {{state_attr('calendar.xxxxxx', 'message')}} 
  {{state_attr('calendar.xxxxxx','start_time') }}

Ogólnie chodzi mi iż wpisałem w kalendarzu jaką kiedy mam zmianę w pracy, potrzebuję z tych danych wyciągnąć informacje na dashboard np Dziś - zmiana taka i taka, jutro - zmiana taka

No to tworzysz w kalendarzu “zmiana1” , “zmiana2”
Następnie w configuration.yaml dopisujesz:

- sensor:
   - name: zmiana1
    state: >-
     {% set t = now() %}
     {% set midnight = today_at() %}
     {% set event = state_attr('calendar.zmiana1', 'start_time') | as_datetime | as_local %}
     {% set delta = event - midnight %}
     {% if delta.days == 0 %}
      Dziś
     {% elif delta.days == 1 %}
      Jutro
     {% elif delta.days == 2 %}
      Pojutrz
     {% else %}
      Za {{ delta.days }} dni
     {% endif %}
    attributes:
     days: >-
      {{ ((state_attr('calendar.zmiana1','start_time') | as_timestamp - today_at('00:00') | as_timestamp) / 86400) | int }}
     data: >-
      {{ state_attr('calendar.zmiana1','start_time') }}
   - name: zmiana2
    state: >-
     {% set t = now() %}
     {% set midnight = today_at() %}
     {% set event = state_attr('calendar.zmiana2', 'start_time') | as_datetime | as_local %}
     {% set delta = event - midnight %}
     {% if delta.days == 0 %}
      Dziś
     {% elif delta.days == 1 %}
      Jutro
     {% elif delta.days == 2 %}
      Pojutrz
     {% else %}
      Za {{ delta.days }} dni
     {% endif %}
    attributes:
     days: >-
      {{ ((state_attr('calendar.zmiana2','start_time') | as_timestamp - today_at('00:00') | as_timestamp) / 86400) | int }}
     data: >-
      {{ state_attr('calendar.zmiana2','start_time') }}

I tworzysz w dashbord:

type: vertical-stack
cards:
 - type: custom:auto-entities
  card:
   type: entities
   show_header_toggle: false
  filter:
   include:
    - entity_id: sensor.zmiana*
      unique: entity
  sort:
   method: attribute
   attribute: days
   numeric: true
   reverse: false
   first: 0
   count: 6
1 Like

Stworzyłem z tego template i działa prawidłowo, dzięki :grin:
A czy jest możliwość wykorzystania podobnej komendy by wyjąć informacje z dnia następnego (jutra)? Propozycja kolegi następna jest ciekawa lecz na tą chwilę potrzebuję coś w stylu:
Dziś - II zmiana (to już mam)
Jutro - Wolne