Local Smart Speaker with ESP32 that works with Home Assistant

Możesz mieć smart głośnik bez chmury na ESP32:

3 Likes