Logi w Home Assistant

Witam mam problem z logami w HA, jak naprawić te błędy. Proponuję założyć na forum oddzielną zakładkę dotyczącą logów na pewno każdemu się to przyda.


Could not fetch stats for d4868bb1_pulseaudio_fix: Container addon_d4868bb1_pulseaudio_fix is not running
09:14:54 – (OSTRZEŻENIA) Home Assistant Supervisor - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 07:08:04 i powtarzała się 26 razy
Fetch snapshot image failed from HiKam, falling back to FFmpeg; Unknown error:
09:14:50 – (BŁĘDY) ONVIF - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 07:10:27 i powtarzała się 752 razy
Can't login with mode: auto
09:13:43 – (OSTRZEŻENIA) Sonoff (niestandardowa integracja) - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 07:08:23 i powtarzała się 91 razy
Error from stream worker: Error opening stream (ERRORTYPE_5, I/O error) rtsp://****:****@192.168.0.159:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
09:10:44 – (BŁĘDY) Stream - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 07:10:24 i powtarzała się 38 razy
Request exception for 'https://api.github.com/rate_limit' with - Cannot connect to host api.github.com:443 ssl:default [Try again]
09:10:24 – (BŁĘDY) HACS (niestandardowa integracja) - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 07:08:30 i powtarzała się 14 razy
[140430095719488] No TTS from google_translate for 'Dzisiaj jest piątek pierwszy dzień lipca. Godzina ósma 0Pogoda na ten moment to unavailable. Temperatura na ten moment to około 32 stopni celcjusza.Temperatura pieca na ten moment to około 27 stopni celcjusza. W piecu sie nie pali '
09:00:05 – (BŁĘDY) Home Assistant WebSocket API - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 08:00:05 i powtarzała się 2 razy
Error during processing of TTS request Failed to connect. Probable cause: Unknown
09:00:05 – (BŁĘDY) google_translate - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 08:00:05 i powtarzała się 2 razy
Unable to find referenced entities media_player.vlc or it is/they are currently not available
09:00:00 – (OSTRZEŻENIA) helpers/service.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 08:00:00 i powtarzała się 2 razy
Error handling request
08:46:34 – (BŁĘDY) components/stream/hls.py
Timeout while waiting of FFmpeg
08:37:16 – (OSTRZEŻENIA) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/haffmpeg/core.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 08:37:11 i powtarzała się 2 razy
Error sending analytics to https://analytics-api.home-assistant.io/v1: ClientConnectorError(ConnectionKey(host='analytics-api.home-assistant.io', port=443, is_ssl=True, ssl=None, proxy=None, proxy_auth=None, proxy_headers_hash=-7843359495848636085), ConnectionRefusedError(111, "Connect call failed ('::', 443, 0, 0)"))
07:25:19 – (BŁĘDY) Analytics
Error doing job: Task exception was never retrieved
07:10:18 – (BŁĘDY) burze_dzis_net (niestandardowa integracja)
Waiting on integrations to complete setup: onvif
07:09:16 – (OSTRZEŻENIA) bootstrap.py
Setup of platform burze_dzis_net is taking longer than 60 seconds. Startup will proceed without waiting any longer.
07:09:07 – (BŁĘDY) Sensor binarny
Platform google not ready yet: Error connecting to API: Cannot connect to host www.googleapis.com:443 ssl:default [Try again]; Retrying in background in 30 seconds
07:08:34 – (OSTRZEŻENIA) Kalendarz
Can't connect to ESPHome API for listy @ 192.168.0.112: Error connecting to ('192.168.0.112', 6053): [Errno 113] Connect call failed ('192.168.0.112', 6053)
07:08:28 – (OSTRZEŻENIA) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/aioesphomeapi/reconnect_logic.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 07:08:28 i powtarzała się 2 razy
Error setting up entry Radio Browser for radio_browser
07:08:25 – (BŁĘDY) components/radio_browser/__init__.py
The date/time on NVT (UTC) is '2022-07-01 05:09:31+00:00', which is different from the system '2022-07-01 05:08:24.840909+00:00', this could lead to authentication issues
07:08:25 – (OSTRZEŻENIA) ONVIF - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 07:08:25 i powtarzała się 2 razy
Config entry 'SpeedTest' for speedtestdotnet integration not ready yet: <urlopen error [Errno -3] Try again>; Retrying in background
07:08:23 – (OSTRZEŻENIA) config_entries.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 07:08:16 i powtarzała się 3 razy
Setup of input_button is taking over 10 seconds.
07:08:18 – (OSTRZEŻENIA) /usr/local/lib/python3.9/asyncio/events.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 07:08:17 i powtarzała się 2 razy
Setup of binary_sensor platform burze_dzis_net is taking over 10 seconds.
07:08:17 – (OSTRZEŻENIA) Sensor binarny
TTS base_url option is deprecated. Configure internal/external URL instead
07:08:16 – (OSTRZEŻENIA) Text-to-Speech (TTS)
The version platform for the sensor integration does not support platform setup. Please remove it from your config.
07:08:16 – (BŁĘDY) Sensor - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 07:08:16 i powtarzała się 2 razy
1 Like

Większość twoich błędów wynika ze złej konfiguracji i dodatków których konfiguracja z YAML została przeniesiona do UstawieniaUrządzenia oraz usługi

base_url: http://my internal ip nie jest już obsługiwany i trzeba to usunąć.
Możesz swój adres wpisać ręcznie lub zezwolić HA ustalić go automatycznie

Ten błąd często pojawia się w logach, nie wiem czy czasem nie jest to związane z dużą ilością zapytań wysyłanych do GIThub, przez co blokowany jest HACS.
Może ktoś podpowie czego te logi dotyczą i jak to zniwelować ?

2023-03-14 13:06:02.041 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [140670260357792] Error handling message: Unknown error (unknown_error) Artur from 192.168.1.190 (Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0)

Traceback (most recent call last):

File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py", line 26, in _handle_async_response

await func(hass, connection, msg)

File "/config/custom_components/hacs/websocket/repository.py", line 40, in hacs_repository_info

await repository.update_repository(ignore_issues=True, force=True)

File "/config/custom_components/hacs/utils/decorator.py", line 28, in wrapper

result = await function(*args, **kwargs)

File "/config/custom_components/hacs/repositories/integration.py", line 126, in update_repository

if manifest := await self.async_get_integration_manifest():

File "/config/custom_components/hacs/repositories/integration.py", line 173, in async_get_integration_manifest

raise HacsException(f"No {RepositoryFile.MAINIFEST_JSON} file found '{manifest_path}'")

custom_components.hacs.exceptions.HacsException: No manifest.json file found 'custom_components/None/manifest.json'