Logi z kalendarza

Witam, po usunięciu i zainstalowaniu Mosquitto broker wysypał mi się kalendarz zintegrowany przez Google. Pytanie czy da się coś z tym zrobić?

Logger: homeassistant.components.calendar
Source: components/google/init.py:347
Integration: Kalendarz (documentation, issues)
First occurred: 6:57:23 (4 occurrences)
Last logged: 6:57:23

google: Error on device update!

Traceback (most recent call last): File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py”, line 358, in _async_add_entity await entity.async_device_update(warning=False) File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py”, line 466, in async_device_update await task File “/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py”, line 57, in run result = self.fn(*self.args, **self.kwargs) File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/google/calendar.py”, line 106, in update self.data.update() File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/init.py”, line 285, in wrapper result = method(*args, **kwargs) File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/google/calendar.py”, line 169, in update service, params = self._prepare_query() File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/google/calendar.py”, line 132, in _prepare_query service = self.calendar_service.get() File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/google/init.py”, line 347, in get http = credentials.authorize(httplib2.Http()) AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘authorize’

Logger: homeassistant.core
Source: components/google/init.py:347
First occurred: 6:57:20 (1 occurrences)
Last logged: 6:57:20

Error executing service: <ServiceCall google.scan_for_calendars (c:96414f2b67b7b59fcbd50a28be8391d1)>
Traceback (most recent call last):
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1471, in catch_exceptions
await coro_or_task
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1494, in _execute_service
await self._hass.async_add_executor_job(handler.job.target, service_call)
File “/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py”, line 57, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/google/init.py”, line 257, in _scan_for_calendars
service = calendar_service.get()
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/google/init.py”, line 347, in get
http = credentials.authorize(httplib2.Http())
AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘authorize’

Na 100% to jest powód problemu. Wg logów:

credentials.authorize(httplib2.Http()) AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘authorize’

jest problem z uwierzytelnianiem/autoryzacją do Googla, sprawdź dokładne dane dostępowe.

@macek tylko pytanie co mogę z tym zrobić?

W configuration.yaml wygląda wszystko dobrze sprawdziłem i nie ma błędów. Nie wiem czy teraz nie zrobić integracji z google od nowa a starą usunąć?

Udało mi się przywrócić kalendarz :slight_smile:

Ja już tu jestem z logami to zobaczycie dlaczego mi to cały czas wyskakuje:

Logger: DenonAVR
Source: /usr/local/lib/python3.8/site-packages/denonavr/denonavr.py:475
First occurred: 12:59:18 (2 occurrences)
Last logged: 12:59:19

Endpoint http://192.168.2.245:80/goform/Deviceinfo.xml responded with a 403 error. Please consider power cycling your receive

Te logi nie maja nic wspólnego z twoim kalendarzem, odnoszą sie do twojego DenonAvr
403 Forbidden Kod odpowiedzi stanu błędu klienta HTTP wskazuje, że serwer zrozumiał żądanie, ale odmawia jego autoryzacji, czyli masz problem z autoryzacja twojego denona

Co było powodem problemów?

Usunąłem integracje i pliki konfiguracyjne i wgrałem od nowa integrację i zadziałało. Myślę że był problem z google.token.

@macek mógł byś mi pomóc z Tradfri LED Ikea - #41 przez Raddii ?