Login attempt or request with invalid authentication from

Cześć wszystkim, mam taki o to problem HA i NR na dockerze po aktualizacji nie mogę nawiązać komunikacji pomiędzi nimi. Nowy token generowany i nic nie działą

log z NR
"Home assistant connection failed with error: Connection to home assistant could not be established with config: http://192.168.100.247:8123 "

log z HA
Logger: homeassistant.components.http.ban
Source: components/http/ban.py:124
Integration: HTTP (documentation, issues)
First occurred: 15:11:44 (48 occurrences)
Last logged: 15:13:16

Login attempt or request with invalid authentication from 172.17.0.4 (172.17.0.4). (axios/0.17.1)

do tej pory wszystko było ok

bardzo proszę o podpowiedz