Lovelace Bubble Card

Bubble Card Projekt w fazie rozwoju.

Strona projektu: https://github.com/Clooos/Bubble-Card
Instalacja z HACS.

Repozytorium HACS: https://github.com/Clooos/Bubble-Card

Bubble Card to minimalistyczna i konfigurowalna kolekcja kart dla Home Assistant z ładnym wyskakującym okienkami.
Konfigurowalne wyskakujące okienka pop-up, wyzwalane sensorami (Czujnik ruchu) przyciskami.

Funkcje:
Pop-up
Horizontal buttons stack
Separator /Divider
Button / Slider
Cover

Przykłady:

Przycisk wywołujący pop-up
Screenshot - 18.11.2023 , 01_50_58

Kod:

show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
 action: navigate
 navigation_path: '#kitchen'
name: Kitchen
icon: mdi:fridge

Wyskakująca Karta:

Kod:

type: vertical-stack
cards:
 - type: custom:bubble-card
  card_type: pop-up
  hash: '#kitchen'
  name: Kitchen
  icon: mdi:fridge
  entity: light.downlight_z_komputer
  state: sensor.pokoj_z_tw_temperature
  back_open: true

Wywołanie wyskakującej karty na podstawie czujnika ruchu, auto zamykanie po zmianie obecności na off

Kod:

type: vertical-stack
cards:
 - type: custom:bubble-card
  card_type: pop-up
  hash: '#kitchen'
  name: Security
  icon: mdi:video
  trigger_entity: binary_sensor.snzb_03_test_occupancy
  trigger_state: 'on'
  trigger_close: true
  back_open: false

Wyskakujące karty widoczne tylko w trybie edycji, działanie kart Pop-up tylko z wyłączoną edycją.

Obszerna dokumentacja, przykłady, zrzuty ekranu na stronie projektu.

2 Likes