Lovelace Xiaomi Vacuum Map card problem

Odkurzacz Roborock, integracja Lovelace Xiaomi Vacuum Map card

Po wielkich bólach zadziałało - ale częściowo niestety.
O ile w zakładce “Live map” mam mapkę chaty, to w kolejnych już nie.
image

Już nie czaję, gdzie może być błąd
Próbowałem zmienić z /local/map_image.png na /hacsfiles/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card/map_image.png
ale to nie jest to…

type: custom:xiaomi-vacuum-map-card
title: Jeżdżący nierób
preset_name: Live map
entity: vacuum.jezdzacy_nierob
map_source:
 camera: camera.xiaomi_cloud_map_extractor
calibration_source:
 camera: true
map_modes:
 - template: vacuum_clean_zone
 - template: vacuum_clean_zone_predefined
  predefined_selections:
   - zones:
     - - 21485
      - 28767
      - 24236
      - 32131
    label:
     text: Bedroom
     x: 22932
     'y': 30339
     offset_y: 35
    icon:
     name: mdi:bed
     x: 22932
     'y': 30339
   - zones:
     - - 27782
      - 27563
      - 29678
      - 29369
    label:
     text: Kitchen
     x: 28760
     'y': 28403
     offset_y: 35
    icon:
     name: mdi:pot-mix
     x: 28760
     'y': 28403
 - template: vacuum_clean_segment
  predefined_selections:
   - id: 1
    outline:
     - - 21458
      - 32131
     - - 24235
      - 32152
     - - 24194
      - 27409
     - - 23181
      - 27409
     - - 23160
      - 28807
     - - 21417
      - 28807
    label:
     text: Bedroom
     x: 22932
     'y': 30339
     offset_y: 35
    icon:
     name: mdi:bed
     x: 22932
     'y': 30339
   - id: 2
    outline:
     - - 21478
      - 27237
     - - 23048
      - 27250
     - - 23061
      - 25655
     - - 21478
      - 25680
    label:
     text: Bathroom
     x: 22282
     'y': 26496
     offset_y: 35
    icon:
     name: mdi:shower
     x: 22282
     'y': 26496
   - id: 3
    outline:
     - - 30417
      - 29895
     - - 30694
      - 29895
     - - 30694
      - 30338
     - - 31358
      - 30319
     - - 33221
      - 29194
     - - 33055
      - 28954
     - - 34715
      - 28087
     - - 36172
      - 27350
     - - 36153
      - 25966
     - - 35969
      - 25911
     - - 35969
      - 25155
     - - 34217
      - 25155
     - - 34180
      - 26151
     - - 31671
      - 26169
     - - 31653
      - 25173
     - - 30343
      - 25173
    label:
     text: Living room
     x: 33036
     'y': 27589
     offset_y: 35
    icon:
     name: mdi:television
     x: 33036
     'y': 27589
 - template: vacuum_goto
 - template: vacuum_goto_predefined
  predefined_selections:
   - position:
     - 28006
     - 28036
    label:
     text: Emptying
     x: 28006
     'y': 28036
     offset_y: 35
    icon:
     name: mdi:broom
     x: 28006
     'y': 28036
   - position:
     - 32143
     - 26284
    label:
     text: Sofa
     x: 32143
     'y': 26284
     offset_y: 35
    icon:
     name: mdi:sofa
     x: 32143
     'y': 26284
 - template: vacuum_follow_path
additional_presets:
 - preset_name: Static image
  entity: vacuum.jezdzacy_nierob
  map_source:
   image: /hacsfiles/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card/map_image.png
  calibration_source:
   calibration_points:
    - vacuum:
      x: 22633
      'y': 31641
     map:
      x: 322
      'y': 172
    - vacuum:
      x: 22633
      'y': 26514
     map:
      x: 322
      'y': 1342
    - vacuum:
      x: 34283
      'y': 26514
     map:
      x: 2993
      'y': 1342
  map_modes:
   - name: Zones
    icon: mdi:select-drag
    selection_type: MANUAL_RECTANGLE
    max_selections: 5
    repeats_type: INTERNAL
    max_repeats: 5
    service_call_schema:
     service: vacuum.do_zones
     service_data:
      zones: '[[selection]]'
      repeats: '[[repeats]]'
      predefined: 'false'
     target:
      entity_id: '[[entity_id]]'
   - name: Predefined zones
    icon: mdi:texture-box
    selection_type: PREDEFINED_RECTANGLE
    max_selections: 5
    repeats_type: INTERNAL
    max_repeats: 5
    service_call_schema:
     service: vacuum.do_zones
     service_data:
      zones: '[[selection]]'
      repeats: '[[repeats]]'
      predefined: 'true'
     target:
      entity_id: '[[entity_id]]'
    predefined_selections:
     - zones:
       - - 21485
        - 28767
        - 24236
        - 32131
       - - 23217
        - 27379
        - 24216
        - 28737
      label:
       text: Bedroom
       x: 22932
       'y': 30339
       offset_y: 35
      icon:
       name: mdi:bed
       x: 22932
       'y': 30339
     - zones:
       - - 27782
        - 27563
        - 29678
        - 29369
      label:
       text: Kitchen
       x: 28760
       'y': 28403
       offset_y: 35
      icon:
       name: mdi:pot-mix
       x: 28760
       'y': 28403
   - name: Rooms
    icon: mdi:floor-plan
    selection_type: ROOM
    max_selections: 5
    repeats_type: NONE
    max_repeats: 5
    service_call_schema:
     service: vacuum.do_rooms
     service_data:
      rooms: '[[selection]]'
      predefined: 'true'
     target:
      entity_id: '[[entity_id]]'
    predefined_selections:
     - id: 1
      outline:
       - - 21458
        - 32131
       - - 24235
        - 32152
       - - 24194
        - 27409
       - - 23181
        - 27409
       - - 23160
        - 28807
       - - 21417
        - 28807
      label:
       text: Bedroom
       x: 22932
       'y': 30339
       offset_y: 35
      icon:
       name: mdi:bed
       x: 22932
       'y': 30339
     - id: 2
      outline:
       - - 21478
        - 27237
       - - 23048
        - 27250
       - - 23061
        - 25655
       - - 21478
        - 25680
      label:
       text: Bathroom
       x: 22282
       'y': 26496
       offset_y: 35
      icon:
       name: mdi:shower
       x: 22282
       'y': 26496
     - id: 3
      outline:
       - - 30417
        - 29895
       - - 30694
        - 29895
       - - 30694
        - 30338
       - - 31358
        - 30319
       - - 33221
        - 29194
       - - 33055
        - 28954
       - - 34715
        - 28087
       - - 36172
        - 27350
       - - 36153
        - 25966
       - - 35969
        - 25911
       - - 35969
        - 25155
       - - 34217
        - 25155
       - - 34180
        - 26151
       - - 31671
        - 26169
       - - 31653
        - 25173
       - - 30343
        - 25173
      label:
       text: Living room
       x: 33036
       'y': 27589
       offset_y: 35
      icon:
       name: mdi:television
       x: 33036
       'y': 27589
   - name: Path
    icon: mdi:map-marker-path
    selection_type: MANUAL_PATH
    max_selections: 5
    repeats_type: NONE
    max_repeats: 5
    service_call_schema:
     service: vacuum.do_path
     service_data:
      path: '[[selection]]'
      repeats: '[[repeats]]'
      predefined: 'false'
     target:
      entity_id: '[[entity_id]]'
   - name: Manual Point
    icon: mdi:map-marker-plus
    selection_type: MANUAL_POINT
    max_selections: 5
    repeats_type: NONE
    max_repeats: 5
    service_call_schema:
     service: vacuum.do_point
     service_data:
      point: '[[selection]]'
      point_x: '[[point_x]]'
      point_y: '[[point_y]]'
      repeats: '[[repeats]]'
      predefined: 'false'
     target:
      entity_id: '[[entity_id]]'
   - name: Predefined Point
    icon: mdi:map-marker
    selection_type: PREDEFINED_POINT
    max_selections: 5
    repeats_type: NONE
    max_repeats: 5
    service_call_schema:
     service: vacuum.do_point
     service_data:
      point: '[[selection]]'
      repeats: '[[repeats]]'
      point_x: '[[point_x]]'
      point_y: '[[point_y]]'
      predefined: 'true'
     target:
      entity_id: '[[entity_id]]'
    predefined_selections:
     - position:
       - 28006
       - 28036
      label:
       text: Emptying
       x: 28006
       'y': 28036
       offset_y: 35
      icon:
       name: mdi:broom
       x: 28006
       'y': 28036
     - position:
       - 32143
       - 26284
      label:
       text: Sofa
       x: 32143
       'y': 26284
       offset_y: 35
      icon:
       name: mdi:sofa
       x: 32143
       'y': 26284
 - preset_name: Image with perspective
  entity: vacuum.jezdzacy_nierob
  map_source:
   image: /local/map_image_perspective_crop.png
  calibration_source:
   calibration_points:
    - vacuum:
      x: 22633
      'y': 31641
     map:
      x: 995
      'y': 144
    - vacuum:
      x: 22633
      'y': 26514
     map:
      x: 603
      'y': 797
    - vacuum:
      x: 34283
      'y': 26514
     map:
      x: 2515
      'y': 523
    - vacuum:
      x: 34283
      'y': 31641
     map:
      x: 2350
      'y': 61
  map_modes:
   - name: Zones
    icon: mdi:select-drag
    selection_type: MANUAL_RECTANGLE
    max_selections: 5
    repeats_type: INTERNAL
    max_repeats: 5
    service_call_schema:
     service: vacuum.do_zones
     service_data:
      zones: '[[selection]]'
      repeats: '[[repeats]]'
      predefined: 'false'
     target:
      entity_id: '[[entity_id]]'
   - name: Predefined zones
    icon: mdi:texture-box
    selection_type: PREDEFINED_RECTANGLE
    max_selections: 5
    repeats_type: INTERNAL
    max_repeats: 5
    service_call_schema:
     service: vacuum.do_zones
     service_data:
      zones: '[[selection]]'
      repeats: '[[repeats]]'
      predefined: 'true'
     target:
      entity_id: '[[entity_id]]'
    predefined_selections:
     - zones:
       - - 21485
        - 28767
        - 24236
        - 32131
       - - 23217
        - 27379
        - 24216
        - 28737
      label:
       text: Bedroom
       x: 22932
       'y': 30339
       offset_y: 35
      icon:
       name: mdi:bed
       x: 22932
       'y': 30339
     - zones:
       - - 27782
        - 27563
        - 29678
        - 29369
      label:
       text: Kitchen
       x: 28760
       'y': 28403
       offset_y: 35
      icon:
       name: mdi:pot-mix
       x: 28760
       'y': 28403
     - zones:
       - - 33914
        - 26472
        - 35355
        - 29940
   - name: Rooms
    icon: mdi:floor-plan
    selection_type: ROOM
    max_selections: 5
    repeats_type: NONE
    max_repeats: 5
    service_call_schema:
     service: vacuum.do_rooms
     service_data:
      rooms: '[[selection]]'
      predefined: 'true'
     target:
      entity_id: '[[entity_id]]'
    predefined_selections:
     - id: 1
      outline:
       - - 21458
        - 32131
       - - 24235
        - 32152
       - - 24194
        - 27409
       - - 23181
        - 27409
       - - 23160
        - 28807
       - - 21417
        - 28807
      label:
       text: Bedroom
       x: 22932
       'y': 30339
       offset_y: 35
      icon:
       name: mdi:bed
       x: 22932
       'y': 30339
     - id: 2
      outline:
       - - 21478
        - 27237
       - - 23048
        - 27250
       - - 23061
        - 25655
       - - 21478
        - 25680
      label:
       text: Bathroom
       x: 22282
       'y': 26496
       offset_y: 35
      icon:
       name: mdi:shower
       x: 22282
       'y': 26496
     - id: 3
      outline:
       - - 30417
        - 29895
       - - 30694
        - 29895
       - - 30694
        - 30338
       - - 31358
        - 30319
       - - 33221
        - 29194
       - - 33055
        - 28954
       - - 34715
        - 28087
       - - 36172
        - 27350
       - - 36153
        - 25966
       - - 35969
        - 25911
       - - 35969
        - 25155
       - - 34217
        - 25155
       - - 34180
        - 26151
       - - 31671
        - 26169
       - - 31653
        - 25173
       - - 30343
        - 25173
      label:
       text: Living room
       x: 33036
       'y': 27589
       offset_y: 35
      icon:
       name: mdi:television
       x: 33036
       'y': 27589
   - name: Path
    icon: mdi:map-marker-path
    selection_type: MANUAL_PATH
    max_selections: 5
    repeats_type: NONE
    max_repeats: 5
    service_call_schema:
     service: vacuum.do_path
     service_data:
      path: '[[selection]]'
      repeats: '[[repeats]]'
      predefined: 'false'
     target:
      entity_id: '[[entity_id]]'
   - name: Manual Point
    icon: mdi:map-marker-plus
    selection_type: MANUAL_POINT
    max_selections: 5
    repeats_type: NONE
    max_repeats: 5
    service_call_schema:
     service: vacuum.do_point
     service_data:
      point: '[[selection]]'
      point_x: '[[point_x]]'
      point_y: '[[point_y]]'
      repeats: '[[repeats]]'
      predefined: 'false'
     target:
      entity_id: '[[entity_id]]'
   - name: Predefined Point
    icon: mdi:map-marker
    selection_type: PREDEFINED_POINT
    max_selections: 5
    repeats_type: NONE
    max_repeats: 5
    service_call_schema:
     service: vacuum.do_point
     service_data:
      point: '[[selection]]'
      repeats: '[[repeats]]'
      point_x: '[[point_x]]'
      point_y: '[[point_y]]'
      predefined: 'true'
     target:
      entity_id: '[[entity_id]]'
    predefined_selections:
     - position:
       - 28006
       - 28036
      label:
       text: Emptying
       x: 28006
       'y': 28036
       offset_y: 35
      icon:
       name: mdi:broom
       x: 28006
       'y': 28036
     - position:
       - 32143
       - 26284
      label:
       text: Sofa
       x: 32143
       'y': 26284
       offset_y: 35
      icon:
       name: mdi:sofa
       x: 32143
       'y': 26284
vacuum_platform: default

Wrzuć foto do folderu config → WWW a ścieżka do tego pliku będzie

/local/mapa_nazwa.png