MQTT ostrzeżenie "Ten element przestanie działać w wersji 2022.12.0…"

Podczepię się pod temat.


Pojawiły mi się takie komunikaty odnośnie MQTT i sensorów i przycisków, problem w tym że w pliku /config/configuration.yaml nie mam żadnych wpisów o tych urządzniach, w pliku /config/zigbee2mqtt/configuration.yaml też nie, a urządzeń trcohę mam.

{
“external_converters”: [],
“devices”: [
“devices.yaml”
],
“groups”: [
“groups.yaml”
],
“homeassistant”: true,
“permit_join”: false,
“mqtt”: {
“base_topic”: “zigbee2mqtt”,
“user”: “addons”,
“password”: “ceiK1giechie7Yui3shohngookie6cale3chohshiepaikae2op1teuxoow8Aego”,
“server”: “mqtt://core-mosquitto:1883”
},
“serial”: {
“port”: “/dev/ttyACM0”,
“adapter”: “deconz”
},
“advanced”: {
“log_level”: “warn”,
“pan_id”: 6754,
“channel”: 11,
“network_key”: [
1,
3,
5,
7,
9,
11,
13,
15,
0,
2,
4,
6,
8,
102,
123,
134
],
“availability_blocklist”: [],
“availability_passlist”: []
},
“device_options”: {},
“blocklist”: [],
“passlist”: [],
“queue”: {},
“frontend”: {
“port”: 8099
},
“experimental”: {},
“availability”: false
}
i teraz nie wiem czy to mam to zignorować czy jednak musze coś zmieniać w konfiguracji.

Musisz zmienić bo twoje sensory, automatyzacje, … przestana działać. Musisz zmienić zapis na nowy format .

https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/#new_format

Tak wygląda stary:

sensor:
 - platform: mqtt
  state_topic: "home/bedroom/temperature"

A tak będzie wyglądał nowy format po wskazanym czasie/aktualizacji.

▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
▮ ZMIENIAMY NA TAKI FORMAT ▮

# Example configuration.yaml entry
mqtt:
 sensor:
  - state_topic: "home/bedroom/temperature"
1 Like

Jasne to wiem bo już to czytałem, ale tak ja mówię, gdzie mam to zmienić, skoro nie mam takich starych wpisów w configuration.yaml, chyba że trzeba je tworzyć na nowo?

Może ich nie masz w configu ale może też masz odniesienia do innych plików np.

sensor: !include sensors.yaml
binary_sensor: !include binary.yaml
switch: !include_dir_list switches

i tam ich szukaj :slight_smile:

1 Like

# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:

# Text to speech
tts:
 - platform: google_translate

group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
http:
 ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
 ssl_key: /ssl/privkey.pem

 
sensor:
 - platform: template
  sensors:
   fronius_energy_dzien_kwh:
    friendly_name: 'produkcja dzien kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ (states('sensor.produkcja_dzien') | float / 1000) | round(2) }}"
    icon_template: mdi:solar-power
   fronius_energy_tydzien_kwh:
    friendly_name: 'produkcja tydzien kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ (states('sensor.produkcja_tydzien') | float / 1000) | round(2) }}"
    icon_template: mdi:solar-power
   fronius_energy_miesiac_kwh:
    friendly_name: 'produkcja miesiac kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ (states('sensor.produkcja_miesiac') | float / 1000) | round(2) }}"
    icon_template: mdi:solar-power
   fronius_energy_rok_kwh:
    friendly_name: 'produkcja rok kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ (states('sensor.produkcja_rok') | float / 1000) | round(2) }}"
    icon_template: mdi:solar-power
    
   fronius_energy_wczoraj_kwh:
    friendly_name: 'produkcja wczoraj kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ (state_attr('sensor.produkcja_dzien', 'last_period') | float / 1000) | round(2) }}"
   fronius_energy_zeszly_miesiac_kwh:
    friendly_name: 'produkcja zeszly miesiac kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ (state_attr('sensor.produkcja_miesiac', 'last_period') | float / 1000) | round(2) }}"

   pobrane_dzien_kwh:
    friendly_name: 'pobrane dzien kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ states('sensor.calkowite_zuzycie_dzien') | float / 1000 }}"
    icon_template: mdi:lightning-bolt
   pobrane_tydzien_kwh:
    friendly_name: 'pobrane tydzien kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ states('sensor.calkowite_zuzycie_tydzien') | float / 1000 }}"
    icon_template: mdi:lightning-bolt
   pobrane_miesiac_kwh:
    friendly_name: 'pobrane miesiac kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ states('sensor.calkowite_zuzycie_miesiac') | float / 1000 }}"
    icon_template: mdi:lightning-bolt
   pobrane_rok_kwh:
    friendly_name: 'pobrane rok kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ states('sensor.calkowite_zuzycie_rok') | float / 1000 }}"
    icon_template: mdi:lightning-bolt
   pobrane_wczoraj_kwh:
    friendly_name: 'pobrane wczoraj kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ (state_attr('sensor.calkowite_zuzycie_dzien', 'last_period') | float / 1000) | round(2) }}"
   pobrane_zeszly_miesiac_kwh:
    friendly_name: 'pobrane zeszly miesiac kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ (state_attr('sensor.calkowite_zuzycie_miesiac', 'last_period') | float / 1000) | round(2) }}"
    
   oddane_dzien_kwh:
    friendly_name: 'oddane dzien kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ states('sensor.oddane_dzien') | float / 1000 }}"
    icon_template: mdi:transmission-tower-import
   oddane_tydzien_kwh:
    friendly_name: 'oddane tydzien kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ states('sensor.oddane_tydzien') | float / 1000 }}"
    icon_template: mdi:transmission-tower-import
   oddane_miesiac_kwh:
    friendly_name: 'oddane miesiac kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ states('sensor.oddane_miesiac') | float / 1000 }}"
    icon_template: mdi:transmission-tower-import
   oddane_rok_kwh:
    friendly_name: 'oddane rok kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ states('sensor.oddane_rok') | float / 1000 }}"
    icon_template: mdi:transmission-tower-import
   oddane_wczoraj_kwh:
    friendly_name: 'oddane wczoraj kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ (state_attr('sensor.oddane_dzien', 'last_period') | float / 1000) | round(2) }}"
   oddane_zeszly_miesiac_kwh:
    friendly_name: 'oddane zeszly miesiac kWh'
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ (state_attr('sensor.oddane_miesiac', 'last_period') | float / 1000) | round(2) }}"

 ## Power to Energy
 - platform: integration
  source: sensor.heishamon_w_consumption
  name: heishamon_energy
  unit_prefix: k
  method: left
  round: 2
 - platform: integration
  source: sensor.power_load_fronius_power_flow_0_192_168_8_110
  name: energy_power_flow
  unit_prefix: k
  round: 2utility_meter:
 produkcja_dzien:
  source: sensor.energy_day_fronius_inverter_1_192_168_8_110
  cycle: daily
 produkcja_tydzien:
  source: sensor.energy_day_fronius_inverter_1_192_168_8_110
  cycle: weekly
 produkcja_miesiac:
  source: sensor.energy_day_fronius_inverter_1_192_168_8_110
  cycle: monthly
 produkcja_rok:
  source: sensor.energy_day_fronius_inverter_1_192_168_8_110
  cycle: yearly
  
 produkcja_dzien2:
  source: sensor.energy_day_fronius_power_flow_0_192_168_8_110
  cycle: daily
  

  

 daily_energy_pompa:
  source: sensor.heishamon_energy
  cycle: daily
 weekly_energy_pompa:
  source: sensor.heishamon_energy
  cycle: weekly
 monthly_energy_pompa:
  source: sensor.heishamon_energy
  cycle: monthly
 yearly_energy_pompa:
  source: sensor.heishamon_energy
  cycle: yearly
  
  
  
 calkowite_zuzycie_dzien:
  source: sensor.energy_real_consumed_fronius_meter_0_192_168_8_110
  cycle: daily
 calkowite_zuzycie_tydzien:
  source: sensor.energy_real_consumed_fronius_meter_0_192_168_8_110
  cycle: weekly
 calkowite_zuzycie_miesiac:
  source: sensor.energy_real_consumed_fronius_meter_0_192_168_8_110
  cycle: monthly
 calkowite_zuzycie_rok:
  source: sensor.energy_real_consumed_fronius_meter_0_192_168_8_110
  cycle: yearly
  
  
  
 oddane_dzien:
  source: sensor.energy_real_ac_minus_fronius_meter_0_192_168_8_110
  cycle: daily
 oddane_tydzien:
  source: sensor.energy_real_ac_minus_fronius_meter_0_192_168_8_110
  cycle: weekly
 oddane_miesiac:
  source: sensor.energy_real_ac_minus_fronius_meter_0_192_168_8_110
  cycle: monthly
 oddane_rok:
  source: sensor.energy_real_ac_minus_fronius_meter_0_192_168_8_110
  cycle: yearly

lovelace:
 resources:
 - type: module
 - url: /local/power-wheel-card.js?v=3
 - url: /hacsfiles/LG-WebOS-Remote-Control/lg-remote-control.js
 

camera:
 - platform: xiaomi_cloud_map_extractor
  host: 192.168.8.119
  token: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  username: xxxxxxxxx
  password: xxxxxx
  draw: ['all']
  attributes:
   - calibration_points 

  
yeelight:
 devices:
  192.168.8.107:
   name: Światło Ania
  192.168.8.106:
   name: Światło Łuki
   transition: 30
   use_music_mode: true
   save_on_change: true
 custom_effects:
  - name: Normalne
   flow_params:
    count: 0
    transitions:
     - TemperatureTransition: [1900, 1000, 80]
     - TemperatureTransition: [1900, 2000, 60]
     - SleepTransition:    [1000]


homeassistant:
 packages: !include_dir_named packages
 customize: !include customize.yaml
 
 
influxdb:
 host: a0d7b954-influxdb
 port: 8086
 database: home_assistant
 username: xxxxxxx
 password: xxxxx
 max_retries: 3
 default_measurement: state
 
bluetooth:Tak wygląda mój cały plik .yaml. Jedynie na początku są wpisy: script, scene itp i tam trzeba utworzyć nowe z sensorami i przyciskmi?

A co masz w katalogu config/packages? Tam masz definicję encji typu switch:
image
Przeszukaj pliki pod kątem występowania słowa switch.

heishamon.yaml do pompy ciepła, ale faktycznie może nie chodzi o urządznia zigbee2mqtt tak jak jmyślałem tylko pompę, zaraz sprawdzam.

Udało się, miałeś rację źle szukałem, okazało się że wpis w heishamon się zmienił i go nie zaktualizowałem i tam były błędy, zmieniłem i nie ka komunikatów, dzięki bardzo wszystkim za pomoc.

Chodziło o jakiekolwiek urządzenie z integracji po MQTT.

No właśnie, cały czas się uczę :wink:

Twoja konfiguracja to świetny przykład na to, że lepiej jest starać się układać konfigurację sensownymi blokami - gdybyś sobie wszystkie include dał koło siebie razem, to byłoby łatwiej od razu zauważyć gdzie jest potencjalne źródło problemu (@MariuszAK sugerował inny fragment, bo jak sądzę nie dokopał się do drugiej sekcji, gdzie też masz include)

# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:


# Text to speech
tts:
 - platform: google_translate

homeassistant:
 packages: !include_dir_named packages
 customize: !include customize.yaml

group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml

http:
 ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
 ssl_key: /ssl/privkey.pem

[…]

Ano nie dokopał bo config został udostępniony przez @michal0111 dopiero po moim wpisie :slight_smile:

1 Like

Proszę o pomoc w prawidłowej zmianie takiej konfiguracji sensorów binarnych

binary_sensor:
 #Okno u Kuby
 - platform: mqtt
  name: "Okno u Kuby"
  state_topic: "tele/tasmota_49D7AD/RESULT"
  value_template: "{{value_json.RfReceived.Data}}"
  payload_on: "092C0A"
  payload_off: "092C0E"
  device_class: window
  qos: 1
 #Okno balkonowe
 - platform: mqtt
  name: "Okno balkonowe"
  state_topic: "tele/tasmota_49D7AD/RESULT"
  value_template: "{{value_json.RfReceived.Data}}"
  payload_on: "39180A"
  payload_off: "39180E"
  device_class: window
  qos: 1
 #Drzwi balkonowe
 - platform: mqtt
  name: "Drzwi balkonowe"
  state_topic: "tele/tasmota_49D7AD/RESULT"
  value_template: "{{value_json.RfReceived.Data}}"
  payload_on: "F3520A"
  payload_off: "F3520E"
  device_class: door
  qos: 1
 #Okno w sypialni
 - platform: mqtt
  name: "Okno w sypialn"
  state_topic: "tele/tasmota_49D7AD/RESULT"
  value_template: "{{value_json.RfReceived.Data}}"
  payload_on: "369A0A"
  payload_off: "369A0E"
  device_class: window
  qos: 1
 #Burze
 - platform: burze_dzis_net
  api_key: aaaabbbbccccddddeeeeffff1111222233334444
  warnings:
   - frost_warning
   - heat_warning
   - wind_warning
   - precipitation_warning
   - storm_warning
   - tornado_warning
  storms_nearby:
   radius: 20

To będzie jakoś tak (oczywiście sprawdź, bo coś mi się zdaje, że zmiany powinny być nieco większe niż uwzględniłem)

binary_sensor:

 #Burze
 - platform: burze_dzis_net
  api_key: aaaabbbbccccddddeeeeffff1111222233334444
  warnings:
   - frost_warning
   - heat_warning
   - wind_warning
   - precipitation_warning
   - storm_warning
   - tornado_warning
  storms_nearby:
   radius: 20

mqtt:
 binary_sensor:
  #Okno u Kuby
  - name: "Okno u Kuby"
   state_topic: "tele/tasmota_49D7AD/RESULT"
   value_template: "{{value_json.RfReceived.Data}}"
   payload_on: "092C0A" 
   payload_off: "092C0E"
   json_attributes_topic: "home/sensor1/attributes"
   device_class: window
   qos: 1
	 
  #Okno balkonowe

  - name: "Okno balkonowe"
   state_topic: "tele/tasmota_49D7AD/RESULT"
   value_template: "{{value_json.RfReceived.Data}}"
   payload_on: "39180A"
   payload_off: "39180E"
   device_class: window
   qos: 1
	 
  #Drzwi balkonowe

  - name: "Drzwi balkonowe"
   state_topic: "tele/tasmota_49D7AD/RESULT"
   value_template: "{{value_json.RfReceived.Data}}"
   payload_on: "F3520A"
   payload_off: "F3520E"
   device_class: door
   qos: 1
	 
  #Okno w sypialni

  - name: "Okno w sypialn"
   state_topic: "tele/tasmota_49D7AD/RESULT"
   value_template: "{{value_json.RfReceived.Data}}"
   payload_on: "369A0A"
   payload_off: "369A0E"
   device_class: window
   qos: 1

PS w dokumentacji Tasmoty masz już nowy format

To pomoże MQTT Binary Sensor

Po co udostępniasz swój api_key ??? wykasuj go proszę albo zastąp xxxxxx

1 Like

Ja też poproszę o pomoc w zmianie na nowy format.

Stary:

cover:
- platform: mqtt
 name: "Moja udawana furtka"
 qos: 0
 retain: false
 optimistic: false
 command_topic: "supla/xxxxxxxxxx/devices/xxxx/channels/xxxx/execute_action"
 payload_open: "OPEN"
 payload_close: "CLOSE"
 state_topic: "supla/xxxxxxxxxx/devices/xxxx/channels/xxxx/state/hi"
 state_open: "false"
 state_closed: "true"
 availability_topic: "supla/xxxxxxxxxx/devices/xxxx/channels/xxxx/state/connected"
 payload_available: "true"
 payload_not_available: "false"

Zrobiłem nowy ale coś jest nadal nie tak

Mój nowy:

mqtt:
 cover:
  - name: "Moja udawana furtka"
   command_topic: "supla/78a59464844079afd5f4008880bb6997/devices/4364/channels/10836/execute_action"
   availability:
    - topic: "supla/78a59464844079afd5f4008880bb6997/devices/4364/channels/10836/state/connected"
   qos: 0
   retain: false
   ptimistic: false
   payload_open: "OPEN"
   payload_close: "CLOSE"
   state_topic: "supla/78a59464844079afd5f4008880bb6997/devices/4364/channels/10836/state/hi"
   state_open: "false"
   state_closed: "true"
   payload_available: "true"
   payload_not_available: "false"

Popraw literówkę

 ptimistic: false

tylda do usunięcia payload_not_available: "false"~

cover.mqtt

Mój błąd nie ma tam tyldy

taki mam komunikat

Nie poprawiłeś literówki , powinno być optimistic: false

Teraz tak skonfigurowałem i nie wyskakuje mi błąd ale niestety nie działa.

mqtt:
 cover:
  - name: "Moja udawana furtka"
   qos: 0
   retain: false
   optimistic: false
   command_topic: "supla/xxxxxxxxxx/devices/xxxx/channels/xxxx/execute_action"
   payload_open: "OPEN"
   payload_close: "CLOSE"
   state_topic: "supla/xxxxxxxxxx/devices/xxxx/channels/xxxx/state/hi"
   state_open: "false"
   state_closed: "true"
   availability_topic: "supla/xxxxxxxxxx/devices/xxxx/channels/xxxx/state/connected"
   payload_available: "true"
   payload_not_available: "false"

Nie widzę tutaj co może być nie tak że jeszcze nie działa :frowning:

Edit:

Już rozwiązałem problem. Wystarczyło zrestartować HA bo samo przeładowanie encji zdefiniowanymi szablonami tego nie ogarnęło.

Jeżeli to MQTT to wystarczy
Screenshot - 23.09.2022 , 06_04_26

Wyszukiwanie starych integracji MQTT ( Lub innych których nie możemy znaleźć )
HA Debian
Wyszukiwanie w katalogu hassio

sudo grep -rnw 'homeassistant/' -e 'platform: mqtt'

@Raddii