MQTT Relays / przekaźniki (W5500, MEGA2560)

Witam,

Zrobiłem oprogramowanie na Arduino MEGA2560 do sterowania przekaźnikami. Płytka jest podłączona do modułu Ethernet W5500 przez SPI.
Ogólnie skrypt działa i steruje przekaźnikami tak jak powinien, ale mam problem.
Problem polega na tym ze wiadomości MQTT wysyłane z HA czasem są odbierane natychmiast przez Arduino i reakcja jest natychmiastowa a czasem są opóźnienia rzędu paru sekund (raczej nie jest to związane z reconnection ponieważ było by widać po UART, że próbuje ponownie się podłączyć).
Przy sterowaniu oświetleniem może to być mocno denerwujące.
Zrobiłem diagnostykę i obsługę zdarzeń po UART i skłaniam się do tego, że może jest za duży ruch stąd opóźnienia, aczkolwiek MQTT jest projektowany jako wersja prosta i lekka więc nie powinien generować aż takich problemów.
Nie mam już pomysłu stąd wrzucam problem może wy coś obserwowaliście u siebie i rozwiązaliście problem.

/*
Sterowanie przekaźnikami ogrzewanie Arduino
versia 0.0.1
Data 14.10.2021
1x Ethernet - W5500
1xArduino - MEGA2550
*/

#include <SPI.h>
#include <Ethernet2.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Bounce2.h>

// Update these with values suitable for your network.
byte mac[]  = { xxxx };
IPAddress ip(xxxx);
IPAddress server(xxxx);

const char* arduino = "xxxx";
const char* user = "xxxx";
const char* pass = "xxxx";
const char* A100 = "xxxx";
const char* A100_status = "xxxx";
int reset=1;

// Set led variables to Arduino digital pins
int relay1 = A0;
int relay2 = A1;
int relay3 = A2;
int relay4 = A3;

// Set variable values initially to LOW (and not HIGH)
int relay1Value = LOW;
int relay1ValueStatus = LOW;
int relay2Value = LOW;
int relay2ValueStatus = LOW;
int relay3Value = LOW;
int relay3ValueStatus = LOW;
int relay4Value = LOW;
int relay4ValueStatus = LOW;

// Set button variables to Arduino digital pins
int button1 = 8;

// Initiate a bouncer instance for each button
Bounce bouncer1 = Bounce();

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
{
 // handle message arrived
 String content="";
 char character;
 
 Serial.print("Message arrived [");
 Serial.print(topic);
 Serial.print("] ");
 for (int num=0;num<length;num++) {
   character = payload[num];
   content.concat(character);
 }  
 Serial.println(content); // message sent out by button actions is returned from broker and serial printed


// Set specific virtual switches on basis of specific incoming messages ----------------------------
 
 if (content == "1on")
 {
  relay1Value = HIGH;
  Serial.println("Przekaźnik 1 = ZAŁĄCZ");
 }
 
 if (content == "1off") {
  relay1Value = LOW;
  Serial.println("Przekaźnik 1 = WYŁĄCZ");
 }
  // Set digital pin states according to virtual switch settings
 digitalWrite(relay1,relay1Value);

 if (content == "2on")
 {
  relay2Value = HIGH;
  Serial.println("Przekaźnik 2 = ZAŁĄCZ");
 }
 if (content == "2off")
 {
  relay2Value = LOW;
  Serial.println("Przekaźnik 2 = WYŁĄCZ");
 }
  // Set digital pin states according to virtual switch settings
 digitalWrite(relay2,relay2Value);

 if (content == "3on")
 {
  relay3Value = HIGH;
  Serial.println("Przekaźnik 3 = ZAŁĄCZ");
 }
 if (content == "3off")
 {
  relay3Value = LOW;
  Serial.println("Przekaźnik 3 = WYŁĄCZ");
 }
  // Set digital pin states according to virtual switch settings
 digitalWrite(relay3,relay3Value);

 if (content == "4on")
 {
  relay4Value = HIGH;
  Serial.println("Przekaźnik 4 = ZAŁĄCZ");
 }
 if (content == "4off")
 {
  relay4Value = LOW;
  Serial.println("Przekaźnik 4 = WYŁĄCZ");
 }
  // Set digital pin states according to virtual switch settings
 digitalWrite(relay4,relay4Value);

}

EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);

void reconnect()
{
 // Loop until we're reconnected
 while (!client.connected()) 
 {
  Serial.print("Attempting MQTT connection...");
  // Attempt to connect
  if (client.connect(arduino, user, pass)) 
  {
   Serial.println("connected");             // Podłączono - komunikacja szeregowa
   client.publish(A100,"xxxxx");   // Publikacja po ponownym nawiązaniu połączenia
   Serial.print("Temat: ");
   Serial.print(A100);
   Serial.println(" Arduino-IP:xxxx");
   client.subscribe(A100);               // Subskrybuj temat
   if (relay1Value==LOW){ client.publish(A100_status,"1OFF");}
   else{ client.publish(A100_status,"1ON");}
   if (relay2Value==LOW){ client.publish(A100_status,"2OFF");}
   else{ client.publish(A100_status,"2ON");}
   if (relay3Value==LOW){ client.publish(A100_status,"3OFF");}
   else{ client.publish(A100_status,"3ON");}
   if (relay4Value==LOW){ client.publish(A100_status,"4OFF");}
   else{ client.publish(A100_status,"4ON");}
  }
  else
  {
   Serial.print("failed, rc=");
   Serial.print(client.state());
   Serial.println(" try again in 5 seconds");      // Czekaj 5 sekund przed ponownym polaczeniem
   delay(5000);
  }
 }
}

void setup()
{
 Serial.begin(9600); //57600
 Ethernet.begin(mac, ip);
 // Note - the default maximum packet size is 128 bytes. If the
 // combined length of clientId, username and password exceed this use the
 // following to increase the buffer size:
 // client.setBufferSize(255);
 Serial.print("My IP address: ");
 Serial.println(Ethernet.localIP());
 
 if (client.connect(arduino, user, pass))
 {
  client.publish(A100,"hello world");
  Serial.println("Hello world");
  client.subscribe(A100);
 }
 
  // setup led, button, bouncer 1 -----------------------
 pinMode(relay1, OUTPUT);
 pinMode(relay2, OUTPUT);
 pinMode(relay3, OUTPUT);
 pinMode(relay4, OUTPUT);
 pinMode(button1,INPUT);
 digitalWrite(button1,HIGH);
 bouncer1 .attach(button1);
 bouncer1 .interval(5);
 }

void loop()
{
 if (!client.connected()) 
 {
  reconnect();
 }
 if (reset==1)
 {
  Serial.println("Reset przekaźników 1-4");
  digitalWrite(relay1,LOW);
  client.publish(A100_status,"1OFF");
  digitalWrite(relay2,LOW);
  client.publish(A100_status,"2OFF");
  digitalWrite(relay3,LOW);
  client.publish(A100_status,"3OFF");
  digitalWrite(relay4,LOW);
  client.publish(A100_status,"4OFF");
  reset=0;
 }
 
 
 if (bouncer1.update())
 {
  if (bouncer1.read() == HIGH)
  {
    client.publish(A100_status,"S1-on");        
  }
  else
  {
   client.publish(A100_status,"S1-off");
  }
 }
 
 if (relay1Value != relay1ValueStatus)
 {
  if (relay1Value == HIGH)
  {
   client.publish(A100_status,"1ON");
   Serial.println("Przekaźnik 1 = ZAŁĄCZONY");
  }
  else
  {
   client.publish(A100_status,"1OFF");
   Serial.println("Przekaźnik 1 = WYŁĄCZONY");
  }
  relay1ValueStatus=relay1Value;
 }

 if (relay2Value != relay2ValueStatus)
 {
  if (relay2Value == HIGH)
  {
   client.publish(A100_status,"2ON");
   Serial.println("Przekaźnik 2 = ZAŁĄCZONY");
  }
  else
  {
   client.publish(A100_status,"2OFF");
   Serial.println("Przekaźnik 2 = WYŁĄCZONY");
  }
  relay2ValueStatus=relay2Value;
 }
 
 if (relay3Value != relay3ValueStatus)
 {
  if (relay3Value == HIGH)
  {
   client.publish(A100_status,"3ON");
   Serial.println("Przekaźnik 3 = ZAŁĄCZONY");
  }
  else
  {
   client.publish(A100_status,"3OFF");
   Serial.println("Przekaźnik 3 = WYŁĄCZONY");
  }
  relay3ValueStatus=relay3Value;
 }
 
 if (relay4Value != relay4ValueStatus)
 {
  if (relay4Value == HIGH)
  {
   client.publish(A100_status,"4ON");
   Serial.println("Przekaźnik 4 = ZAŁĄCZONY");
  }
  else
  {
   client.publish(A100_status,"4OFF");
   Serial.println("Przekaźnik 4 = WYŁĄCZONY");
  }
  relay4ValueStatus=relay4Value;
 }
 client.loop();
}