Mqttwarn obsługa wiadomości mqtt

Program subskrybuje dowolną liczbę tematów MQTT (które mogą zawierać symbole wieloznaczne) i publikuje otrzymane informacje do jednej lub więcej usług powiadamiania, program potrafi wysłać tą samą wiadomość do więcej niż jednej odrębnej usługi w tym samy czasie.

Wymagany python3

Instalacja z linii komend, program na ta chwile nie posiada interfejsu, natomiast liczba obsługiwanych usług jest imponująca.

Linia poleceń:

Jeżeli komenda pip nie działa trzeba użyć komendy pip3

sudo pip install --upgrade mqttwarn

sudo pip install --upgrade 'mqttwarn[xmpp]'   < -  instalacja dodatkowych usług 

pip install --upgrade 'mqttwarn[apprise,asterisk,nsca,osxnotify,tootpaste,xmpp]'    instalacja kilku usług jednocześnie.

Konfiguracja:
# Tworzenie pliku konfiguracyjnego
mqttwarn make-config > mqttwarn.ini

# Tworzenie pliku dla własnych funkcji
mqttwarn make-samplefuncs > samplefuncs.py    

# Uruchom mqttwarn
mqttwarn

Konfiguracja pliku config
sudo nano mqttwarn.ini
Uzupełniamy sekcje MQTT i sekcje używanej usługi
Screenshot - 19.08.2021 , 22_15_23

Sekcja obsługiwanej usługi na końcu pliku konfig. przykład dla usługi Pushover

Konfiguracje mqttwarn make-samplefuncs > samplefuncs.py
Nie mam pojęcia do czego służy wiec można sobie ja za komentować

Screenshot - 19.08.2021 , 22_20_38

Przykład wysłania wiadomości do Pushover z linii komend

mqttwarn --plugin=pushover --options=’{“title”: “About”, “message”: “witam jak sie masz”, “addrs”: [“user key”, “api key”], “priority”: 1}’

Strona Dodatku :
https://github.com/jpmens/mqttwarn

Lista obsługiwanych usług
https://github.com/jpmens/mqttwarn/blob/main/HANDBOOK.md#supported-notification-services

Dokumentacja:
https://github.com/jpmens/mqttwarn/blob/main/HANDBOOK.md

1 Like