Nauka Node-RED - integracja z HA - wszystkie nody

Szczegółowe wyjaśnienie wszystkich nodów jakie służą w NR do współpracy z HA:

 • events all
 • events: state
 • trigger: state
 • poll state
 • webhook
 • call service
 • entity
 • fire events
 • current state
 • get entities
 • get history
 • get template
 • wait until
 • API