Node events all

w narzędziach deweloperskich w sekcji zdarzenia
nasłuch zdarzeń deconz_evetn daje w wyniku naciśnięcia przycisku poniższe dane:

{
“event_type”: “deconz_event”,
“data”: {
“id”: “techniczny_switch”,
“unique_id”: “00:15:8d:00:04:01:7a:9c”,
“event”: 1002,
“device_id”: “70f8e271ae12b4569d5f2d83fe99d576”
},
“origin”: “LOCAL”,
“time_fired”: “2021-06-14T12:53:08.721400+00:00”,
“context”: {
“id”: “a8c320d4f58b6ea07c4052178f6464ee”,
“parent_id”: null,
“user_id”: null
}
}
natomiast w nodred event all z ustawionym Event type na deconz_event ,wysyła do debug’a tylko to:

14.06.2021, 14:54:30 node: b467e6dc.a1f278
msg : Object
{ _msgid: “a985928b.f90cc” }

liczyłem na pełną informację podobną do powyższej z nasłuchu zdarzeń.
Gdzie jest tego przyczyna?, co robię źle?

Jak masz ustawiony debug ?

Screenshot - 15.06.2021 , 07_39_19

ustaw complete msg object

od początku mam ustawiony complite msg ale to nic nie zmienia

@Adam6653 co chcesz odczytać z nod red-a czego nie ma w deconz_event?

Problem rozwiązany, odpowiedź znalazłem w internecie.
informacja dla p.Rafała Kanii . w debagu ma być to co poniżej a nie to co było poprzednio,
chyba niezrozumial Pan mojego pytania.

15.06.2021, 23:48:54node: f1110e44.9e5e88
msg : Object
object
payload: object
event_type: “deconz_event”
entity_id: undefined
event: object
id: “techniczny_switch”
unique_id: “00:15:8d:00:04:01:7a:9c”
event: 1001
device_id: “70f8e271ae12b4569d5f2d83fe99d576”
origin: “LOCAL”
time_fired: “2021-06-15T21:49:41.405946+00:00”
context: object
id: “7868cc1963690c7e3120891c358ea31f”
parent_id: null
user_id: null
_msgid: “6aa928d2.2d15d8”

OK a jakie jest rozwiązanie?