Node inject - czas UTC

Krótkie pytanie dotyczące node inject i wyzwalania o zadanej godzinie.

Czy jest możliwość żeby godzinę podawać w czasie lokalnym a nie czasie UTC.
U mnie wygląda to jak poniżej

1 Like