Node Red i wywołanie web

Czy idzie zrobić automatyzacje NODE RED w której za pomocą odczytania tag NFC otworzy sie nam wskazana strona w przeglądarce ?