Node-red modbus i wartosci zapisane w dwóch rejestrach float

Oki tym razem taki problem:
Odczytuje dane z licznika 3F po modbus. Licznik może za jednym razem wysłać 40 wartości ale każdy parametr jest przechowywany w dwóch kolejnych rejestrach 16-bitowych (FLOAT).
I tak wysyłam zapytanie o cztery rejestry i dostaje odpowiedz (2233,2232,3456,6789) przepuszczam to przez funkcje
var msg0 = {payload:msg.payload[0]};
var msg1 = {payload:msg.payload[1]};
var msg2 = {payload:msg.payload[2]};
var msg3 = {payload:msg.payload[3]};
//var msg4 = {payload:msg.payload[msg0][msg1]}
return [msg0,msg1,msg2,msg3]

i na czterech wyjściach funkcji mogę podglądać wartości ale wartość msg0 i msg1 stanowi jedna liczbę a nie osobną! w jaki sposób można to ożenić i wyświetlić?

https://groups.google.com/g/node-red/c/F65LMORDkfk/m/RXKC3lY8DwAJ

Dostajesz też bufor bajtowy o nazwie responseBuffer.buffer, każdy rejestr w kolejnych czterech bajtach. Gdy przepuścisz to przez funkcję dla pierszego rejestru:

let val = msg.responseBuffer.buffer.readFloatBE(0,4).toFixed (1) // 1,2
msg.payload = val
return msg;

w payload otrzymasz daną po ludzku.
dla kolejnych rejestrów
readFloatBE(4,4)
readFloatBE(8,4)
readFloatBE(itd…,4)

Do parsowania bufora możesz jeszcze użyć

Jesteś wielki !!! wszystko działa!!!