Node-RED oraz formatowanie sensora pod ADS

hello,
przerzuciłem się w zeszłym tygodniu ze zwykłych automatyzacji na NodeRED i już prawie pozbyłem się całkowicie automatyzacji, została mi najtrudniejsza… przeniesienie wszystkich czujników BLE do głównego sterownika PLC. Tak wyglądał YAML pod automatyzację:

service: ads.write_data_by_name
data:
 adsvar: HomeAssistant.iTempHA_SALON
 adstype: int
 value: '{{ (states.sensor.ble_temperature_czujnik_salon.state |float *10) |int }}'

próbowałem zrobić tak jak reszte ale formatowanie value nie działa (a przynajmniej nie wiem jak powinna wyglądać składnia)

{
  "adsvar": "HomeAssistant.iTempHA_OFFICE",
  "adstype": "int",
  "value": "{{ (states.sensor.ble_temperature_czujnik_salon.state |float *10) |int }}"
}

takie proste przesłanie działa jak trzeba, gdy zamiast w nawiasie wpiszę sztywną wartość np “11”:

image
z góry dzięki za pomoc !!

W sumie aż głupio… nie wiem czy nie lepiej usunąć ten post … no ale może ktoś ma podobnie jak ja więc podam rozwiązanie - najprostsze na świecie :frowning:

{
  "adsvar": "HomeAssistant.iTempHA_OFFICE",
  "adstype": "int",
  "value": msg.payload*10
}

ale za to może ktoś pomoże jak z poziomu EVENTS: STATE dostać się do atrybutu encji?
a dokładniej chodzi o takie coś:

{{ state_attr('climate.vaillant_control_zo1', 'current_temperature') *10 |int }}

Musisz sobie dodać node debug zmienić opcje debugowania na kompletna wiadomość

Screenshot - 10.08.2021 , 00_57_16

Wtedy w oknie debugowania będziesz miał kompletną wiadomość z encji wraz z atrybutami

Rozwijasz interesujące cię atrybuty, po najechaniu wskaźnikiem wyświetla ci się 3 małe ikonki
Screenshot - 10.08.2021 , 01_01_56

klikasz copy path i filtrujesz sobie to nodem switch

Screenshot - 10.08.2021 , 01_04_35

Można również napisać funkcje

Tu jest przykład z użyciem funkcji, nie sprawdzałem.
https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/e7rxu4/newbie_question_how_to_get_state_attributes_in/

Nodered :

[{"id":"b7083727.0e7be8","type":"function","z":"8391625f.bea6b8","name":"temp","func":"\nvar temp= msg.data.attributes.temperature;\nvar target = 10;\n\nif(flow.get(stopPoll)){ //don't let any more \n msg.payload = \"haltPoll\"\n}\nelse{\n if(target-temp > 1 ){\n flow.set(diff, target-temp);\n flow.set(stopPoll, true);\n }\n else{\n //stop everything if the temp is within spec \n msg.payload = \"stop\"\n flow.set(stopPoll, false);\n }\n}\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":330,"y":260,"wires":[["f12d224c.88be28"]]},{"id":"408eae98.36eb7","type":"poll-state","z":"8391625f.bea6b8","name":"","server":"9981860d.dc4f4","version":1,"updateinterval":"1","updateIntervalUnits":"hours","outputinitially":false,"outputonchanged":false,"entity_id":"climate.living","state_type":"str","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":120,"y":260,"wires":[["b7083727.0e7be8"]]},{"id":"ef2184eb.0a4f98","type":"stoptimer","z":"8391625f.bea6b8","duration":"30","units":"Minute","payloadtype":"num","payloadval":"0","name":"","x":660,"y":260,"wires":[["732dbf40.2186a8"],[]]},{"id":"732dbf40.2186a8","type":"api-current-state","z":"8391625f.bea6b8","name":"get temp","server":"9981860d.dc4f4","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"climate.living","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":860,"y":260,"wires":[["da8e114a.b1c8e"]]},{"id":"193816d.4cc08e9","type":"switch","z":"8391625f.bea6b8","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"boiler failed","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1110,"y":260,"wires":[[]]},{"id":"da8e114a.b1c8e","type":"function","z":"8391625f.bea6b8","name":"temp","func":"var temp = msg.data.attributes.temperature;\nvar target = 10;\n\n//if((target-temp) > flow.get(diff)){\nif(true ){\n msg.payload = \"boiler failed\"\n}\nelse{\n msg.payload = \"getting better\"\n}\n\nflow.set(stopPoll, false);\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":990,"y":260,"wires":[["193816d.4cc08e9"]]},{"id":"f12d224c.88be28","type":"switch","z":"8391625f.bea6b8","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"neq","v":"haltPoll","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":470,"y":260,"wires":[["ef2184eb.0a4f98"]]},{"id":"9981860d.dc4f4","type":"server","z":"","name":"Home Assistant","legacy":false,"hassio":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true}]

dzięki bardzo za pomoc :slight_smile: - trochę nakierowała ale jednak jeszcze potrzebna drobna sugestia co i jak…

mam zrobione coś takiego do znalezienia co i jak:

i przy pierwszy debugu faktycznie rozwija wszystkie dane jak trzeba:

i gdzie tą ścieżkę dokładnie wkleić?
bo rozumiem że encje zostawiam jako główną strukture?:

node switch zrobiłem jak pokazujesz:
image

jednak gdy podepnę debug pod każde wyjście to nic się nie pojawia :frowning: - tylko cała encja z wszystkimi atrybutami

image

udało mi się ogarnąć przez funkcje:


image
no i wszystko ładnie gdy wywołuję z timestamp… tylko teraz pytanie jak to ogarnąć by wywołało się gdy pojawi się zmiana… tak jak zrobiłem zwykłe czujniki…

Użyj nodu poll state u ustaw czas sprawdzania zmian.
Screenshot - 10.08.2021 , 20_15_34

1 Like