Node red - porównywanie dat

Dzień dobry.
Chcę porównać dwie daty - dzisiejszą i pobraną z encji. Poniżej funkcja, którą chcę stosować w nodzie function. Niezależnie od daty, którą wstawię do encji warunek równości dat nigdy nie jest spełniony.
Format daty, który otrzymuję po zastosowaniu date/time formatter node to YYYY-MM-DD. Taki przekazuję do function node
Proszę o pomoc. Co robię źle?
dzisiaj=msg.dzisiaj;
termin=msg.termin;
if(termin == dzisiaj){
msg.payload=“ok”;
}else {
msg.payload=“brak”;
}
return msg;

Zobacz w debugu jak wyglada msg.dzisiaj i msg.termin.

Hej,
obie wartości wg. mnie są identyczne:
msg.dzisiaj : string[10]
“2021-09-22”
msg.termin : string[10]
“2021-09-22”

Prawidłowo działa cos takiego:
msg.dzisiaj = ‘2021-09-22’;
msg.termin = ‘2021-09-23’;
var dzisiaj=msg.dzisiaj;
var termin=msg.termin;
if(termin == dzisiaj)
{
msg.payload=‘ok’;
}
else
{
msg.payload=‘nok’;
}
return msg;

Może to pomoże. Warunek jest ok, więc według mnie problem jest z datami na wejściu. Załącz kawałek flow.

[{“id”:“60a3d9a.a041128”,“type”:“tab”,“label”:“Flow 6”,“disabled”:false,“info”:""},{“id”:“8db5e292.15e2a”,“type”:“moment”,“z”:“60a3d9a.a041128”,“name”:“Termin”,“topic”:"",“input”:“termin”,“inputType”:“msg”,“inTz”:“Europe/Warsaw”,“adjAmount”:“0”,“adjType”:“days”,“adjDir”:“add”,“format”:“YYYY-MM-DD”,“locale”:“C”,“output”:“termin”,“outputType”:“msg”,“outTz”:“Europe/Warsaw”,“x”:550,“y”:160,“wires”:[[“f953b1e5.60b5d”,“6034c336.6dde9c”]]},{“id”:“518c6a17.f5cc14”,“type”:“inject”,“z”:“60a3d9a.a041128”,“name”:"",“props”:[{“p”:“payload”}],“repeat”:"",“crontab”:"",“once”:false,“onceDelay”:0.1,“topic”:"",“payload”:"",“payloadType”:“date”,“x”:200,“y”:100,“wires”:[[“ff3a58b4.e5d678”,“f4c4e852.0558c8”]]},{“id”:“f4c4e852.0558c8”,“type”:“moment”,“z”:“60a3d9a.a041128”,“name”:“Dzisiejsza data”,“topic”:"",“input”:“payload”,“inputType”:“msg”,“inTz”:“Europe/Warsaw”,“adjAmount”:“0”,“adjType”:“days”,“adjDir”:“add”,“format”:“YYYY-MM-DD”,“locale”:“C”,“output”:“dzisiaj”,“outputType”:“msg”,“outTz”:“Europe/Warsaw”,“x”:240,“y”:220,“wires”:[[“f953b1e5.60b5d”,“52ca3663.aabaf8”]]},{“id”:“ff3a58b4.e5d678”,“type”:“api-current-state”,“z”:“60a3d9a.a041128”,“name”:“Sprawdza najbliższą datę”,“server”:“7020a0b4.cb145”,“version”:1,“outputs”:1,“halt_if”:"",“halt_if_type”:“str”,“halt_if_compare”:“is”,“override_topic”:false,“entity_id”:“input_datetime.zadanie_zmywarka”,“state_type”:“str”,“state_location”:“termin”,“override_payload”:“msg”,“entity_location”:“data”,“override_data”:“msg”,“blockInputOverrides”:false,“x”:610,“y”:100,“wires”:[[“8db5e292.15e2a”]]},{“id”:“f953b1e5.60b5d”,“type”:“function”,“z”:“60a3d9a.a041128”,“name”:“Sprawdza daty”,“func”:“var dzisiaj=msg.dzisiaj;\nvar termin=msg.termin;\n\n\nif(termin == dzisiaj){\n msg.payload=“ok”;\n}else {\n msg.payload=“brak”;\n}\nreturn msg;\n”,“outputs”:1,“noerr”:0,“initialize”:"",“finalize”:"",“x”:440,“y”:260,“wires”:[[“380060c.d0589a”]]},{“id”:“380060c.d0589a”,“type”:“switch”,“z”:“60a3d9a.a041128”,“name”:"",“property”:“payload”,“propertyType”:“msg”,“rules”:[{“t”:“eq”,“v”:“ok”,“vt”:“str”},{“t”:“eq”,“v”:“brak”,“vt”:“str”}],“checkall”:“true”,“repair”:false,“outputs”:2,“x”:640,“y”:280,“wires”:[[“4220eee2.79e4c”],[]]},{“id”:“6034c336.6dde9c”,“type”:“debug”,“z”:“60a3d9a.a041128”,“name”:"",“active”:true,“tosidebar”:true,“console”:false,“tostatus”:false,“complete”:“termin”,“targetType”:“msg”,“statusVal”:"",“statusType”:“auto”,“x”:940,“y”:240,“wires”:[]},{“id”:“52ca3663.aabaf8”,“type”:“debug”,“z”:“60a3d9a.a041128”,“name”:"",“active”:true,“tosidebar”:true,“console”:false,“tostatus”:false,“complete”:“dzisiaj”,“targetType”:“msg”,“statusVal”:"",“statusType”:“auto”,“x”:960,“y”:300,“wires”:[]},{“id”:“4220eee2.79e4c”,“type”:“debug”,“z”:“60a3d9a.a041128”,“name”:"",“active”:true,“tosidebar”:true,“console”:false,“tostatus”:false,“complete”:“false”,“statusVal”:"",“statusType”:“auto”,“x”:780,“y”:380,“wires”:[]},{“id”:“7020a0b4.cb145”,“type”:“server”,“name”:“Home Assistant”,“addon”:true}]

Załącz jako plik, bo nie mogę zaimportować:
image

flows.json (2,9 KB)

Problemem było to, ze dane wchodziły do noda z dwóch różnych źródeł.

flows (17).json (2,7 KB)

To działa. :slight_smile:
Bardzo dziękuję za rzeczową pomoc.