Node switch - zmienna wartość

Słuchajcie, da się do noda switch przekazać wartość input_number? Coś w stylu:

To zrób current state wcześniej i zapisz wartość do msg.input_number.temperatura i w tym switchu Twoim zmień string na msg i podaj tam msg.input_number.temperatura

1 Like