Nowa interaktywna karta historii

Interaktywna karta historii /custom:history-explorer-card
Forum HA: https://community.home-assistant.io/t/new-interactive-history-explorer-custom-card/369450

Github: https://github.com/alexarch21/history-explorer-card

Możliwość przeglądania dni, zmiana zakresu danych, godziny, dni, tygodnie, miesiąc

Wyszukiwanie encji i możliwość bezpośredniego dodania encji do karty.

Kod karty:

type: custom:history-explorer-card
cardName: advanced-history
uimode: dark
stateColors:
 person.home: blue
 person.not_home: yellow
decimation: false
header: Moja przykładowa historia
graphs:
 - type: line
  options:
   ymin: -10
   ymax: 30
   showTimeLabels: true
  entities:
   - entity: sensor.pogoda_balkon_temperature
    color: '#3e95cd'
    fill: rgba(151,187,205,0.15)
    width: 4
    lineMode: stepped
   - entity: sensor.pokoj_tw_temperature
    color: '#ee3452'
    fill: rgba(0,0,0,0)
    lineMode: lines
 - type: line
  entities:
   - entity: sensor.pogoda_balkon_pressure
    color: '--my-special-green'
    fill: rgba(151,205,187,0.15)
 - type: timeline
  title: Non-numerical sensors
  entities:
   - entity: binary_sensor.cr_kuchnia_occupancy
    name: Kuchnia PIR
   - entity: binary_sensor.door_korytarz_2
    name: Drzwi Korytarz
   - entity: input_select.qubino2_3
    name: Heater
 - type: arrowline
  title: Wind bearing
  entities:
   - entity: sensor.dark_sky_alt_wind
    color: black
    fill: rgba(0,0,0,0.2)

Instalacja z HACS:
Screenshot - 31.05.2022 , 02_57_33

Niestandardowe repozytoria

https://github.com/alexarch21/history-explorer-card

3 Likes