Nowa numeracja wydań Home Assistant

Z grudniową wersją Home Assistanta zmienia się numeracja jego wydań. Nowe wersje będą pojawiać się w każdą pierwszą środę miesiąca i przyjmą postać

2020.12.0

gdzie pierwsza pozycja oznacza rok, druga miesiąc a trzecia numer poprawki.
Szczegóły tutaj

2 Likes