Obilczanie 80 % z produkcji PV

Panowie potrzebuje utworzyć zmienną, która będzie obilczała 80 % prądu który jest mój.

Póki co robie to w excelu ale może udał się to zrobić w HA

Skorzystaj z template i przepisz wzór z którego korzystasz w excelu.

Od 1 kwietnia, ZE rozliczać musi na podstawie bilansowania produkcji / zużycia dla 1h, a więc obliczanie tych 80% ze wskazań licznika będzie przekłamywać.

Ja mam utworzony sensor na podstawie odczytu z Taurona. Odczyt wartości wyprodukowanej pomniejszonej o 20%, minus wartość pobraną. W ten sposób uzyskuję wartość zmagazynowaną.

 - platform: template
  sensors:
   w_magazynie:
    friendly_name: Ilosc zmagazynowana
    entity_id: sensor.tauron_amiplus_generation_yearly
    unit_of_measurement: 'kWh'
    icon_template: mdi:solar-power
    value_template: "{{ ((((((states('sensor.tauron_amiplus_generation_yearly')|float(0))*80))/100))-(states('sensor.tauron_amiplus_consumption_yearly')|float(0))) | round (0) }}"

…oczywiście dla uproszczenia zamiast mnożyć odczyt razy 80 i następnie dzielić przez 100, możesz pomnożyć razy 0.80