Obraz z kamery - wysyłanie w e-mailu

Witam, czy jest możliwość aby poprzez NodeRed wysłać obraz z kamery w wiadomości E-mail ? Ewentualnie na komunikator Telegram ?

1 Like

U mnie node-red wysyła powiadomienia ze zdjęciami na telegram.

A podzielisz się wiedzą jak to zrobić ?

Trzymaj
photo-telegram.json (1,6 KB)

1 Like

Działa jak należy, dziękuję.

Nie wiem, nie potrafię poprawnie ustawić tego noda, chyba nie do końca wszystko jeszcze ogarniam, error API wywala…
image

To na 100% jest błędna ścieżka do pliku, w ten sposób nie odwołuje się do tej lokalizacji.
image
Proponuje pliki zapisywać w katalogu media, poczytaj Media w Home Assistant.

Dokumentacja do powiadomien na telefon: Standard Attachments | Home Assistant Companion Docs.
Przykład wywołania usługi:


i efekt po kliknieciu na telefonie:

1 Like