Octoprint z kamerą przez Ngrok

Czy ktoś poświęci mi chwilę żeby pomóc ustawić tunel Ngrok?

Mam octoprint na Orange Pi, kamera web USB działa na porcie 8080 przez mjpeg streamer.

W octoprint mam ustawiony plugin Ngrok i działa. Mam dostęp do octoprint, ale nie mam widoku z kamery przez tunel

Wyczytałem że trzeba ustawić Haproxy żeby zadziałała kamera na tunelu, zainstalowałem Haproxy, ale nadal nie mam obrazu z kamery przez tunel.

Czy dobrze kombinuje, że aby to działało to trzeba Ngrok ustawić nie jako dodatek do octoprint,ale jako usługę w tle pod nim jak Haproxy i mjpeg streamer?

użyj tunelu cloudflare zamiast ngrok:

  1. instalujesz gdzieś cloudflare tunel (nawet HA ma plugin), w ustawieniach cloudflare podajesz adresy lokalne + porty i przypisujesz do nich subdomeny
  2. Dodajesz w Cloudflare zerotrust jakąś grupę autoryzacji dodatkowo - np. przez określony oauth z mailem
    I to w sumie tyle, żadnych proxy itp.
1 Like

no ok.

Znalazłem rozwiązanie

stawiam HAproxy:

global
maxconn 4096
user haproxy
group haproxy
daemon
log 127.0.0.1 local0 debug

defaults
log global
mode http
option httplog
option dontlognull
retries 3
option redispatch
option http-server-close
option forwardfor
maxconn 2000
timeout connect 5s
timeout client 15min
timeout server 15min

frontend public
bind *:80
use_backend webcam if { path_beg /webcam/ }
default_backend octoprint

backend octoprint
option forwardfor
server octoprint1 127.0.0.1:5000

backend webcam
reqrep ^([^\ :])\ /webcam/(.) \1\ /\2
server webcam1 127.0.0.1:8080

i w octoprint jako adres camery

/webcam/?action=stream

wowczas wszystko działa na pluginie ngrok do octoprint